ΙΔΙΩΤΕΣ

2020-12-16T23:18:41+02:00

ΙΔΙΩΤΕΣ Ολοκληρωμένα Ασφαλιστικά Προγράμματα Επιλέγουμε και σας προτείνουμε μέσα από ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών τις πλέον κατάλληλες λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες σας. Brief Η ασφάλιση αποτελεί έναν ευφυή μηχανισμό ο οποίος καλύπτει τις οικονομικές συνέπειες των κινδύνων. Δημιουργεί [...]

Π.ΟΜ.ΙΔ.Α

2020-04-09T16:06:36+02:00

Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. – Interamerican Ομαδικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Κτιρίων Real time Ασφάλιση στη Πλατφόρμα της anytime.gr Η Κ2, έχοντας αναλάβει τη διεύθυνση του προγράμματος πανελλαδικά, έχει τη τιμή να συντονίζει τη διαχείριση και ανάπτυξη της ασφάλισης των μελών της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α  σε συνεργασία με την  INTERAMERICAN, εξασφαλίζοντας πολύ χαμηλό κόστος ασφάλισης, πλήρεις καλύψεις [...]

HOTEL INSURANCE

2021-02-28T18:22:32+02:00

HOTEL INSURANCE Κ2 - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ - INTERAMERICAN - LLOYD'S Η Πληρέστερη Ασφαλιστική Κάλυψη Ξενοδοχείων ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Η μεγάλη αυτή συνεργασία αποτελεί μια ιδιαίτερη καινοτομία στο ασφαλιστικό γίγνεσθαι της χώρας αφού [...]

BUSINESS INSURANCE

2021-01-12T14:34:15+02:00

BUSINESS INSURANCE Η στρατηγική μας για ουσιαστικά αποτελέσματα και υπεραξία περιλαμβάνει συνοπτικά: ∼ Την προστασία του έμψυχου δυναμικού της επιχείρησης, το οποίο  αποτελεί το ζωτικότερο και σημαντικότερο κεφάλαιο της. ∼ Την προστασία της περιουσίας και της επιχειρηματικής της φήμης. ∼ Την προσέλκυση νέων ταλέντων κοντά της. ∼ Την παροχή συνεχούς updating [...]

PROFESSIONAL INSURANCE

2020-04-26T16:03:45+02:00

PROFESSIONAL INSURANCE Brief Ο επαγγελματίας αποτελεί μια αυτοτελή επιχειρηματική οντότητα με ατελείωτες ευθύνες και υποχρεώσεις αλλά και σημαντικές ανταμοιβές εφόσον πραγματοποιήσει τους στόχους του. Αποτελεί ίσως την ομάδα με τις πιο πιεστικές ανάγκες ασφάλισης, αφού τα πάντα εξαρτώνται από αυτόν: από το γραφείο του, την [...]

GROUP INSURANCE

2020-12-28T14:10:36+02:00

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ολοκληρωμένα Ασφαλιστικά Προγράμματα Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ομαδικής ασφάλισης ανάλογα με τη σύνθεση της συγκεκριμένης ομάδας, ωστόσο οι πιο σημαντικές είναι δύο: Η πρώτη είναι η ασφάλιση των υπαλλήλων μιας εταιρίας στον κλάδο υγείας (employee benefit programs). H δεύτερη είναι η ασφάλιση των «affinity groups», [...]

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

2020-04-09T16:11:36+02:00

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Brief Οι ασφαλιστικές μας προτάσεις απέναντι σε έναν μεγάλο αριθμό κινδύνων που απειλούν μία αγροτική επιχείρηση, αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την διαχείρισή τους, προσφέροντας ασφάλεια, σιγουριά, οικονομική σταθερότητα και βέβαια ανάπτυξη στην επιχείρησή σας. Έχουμε όλες τις ασφαλιστικές [...]

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

2021-01-26T16:35:34+02:00

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Η έκδοση εγγυητικών επιστολών από ασφαλιστικές εταιρείες αποτελεί συνηθισμένη πρακτική διεθνώς, αφού από αυτές εκδίδεται το 25% του συνόλου, ενώ στην Αγγλία και στην Ιταλία φτάνει στο 50%. Τα εγγυημένα κεφάλαια προσεγγίζουν το 1 τρις ευρώ. Η προσκόμιση εγγυητικών επιστολών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη [...]