Loading...

ΑΠΟ: ΠΣΑΣ

ΠΡΟΣ: Κυρίους

Υπουργό Γ.Παπακωνσταντίνου

Υφυπουργό Φ. Σαχινίδη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΕΙΑ

ΘΕΜΑ: Προβλήματα Διαμεσολαβούντων Ασπίς Πρόνοια

Αξιότιμοι κύριοι υπουργοί

Έχουν περάσει περισσότεροι από τρεις μήνες από την ημερομηνία ανάκλησης της 2ης μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας της χώρας μας. Στο χρονικό διάστημα αυτό δυστυχώς ελάχιστα έχουν δρομολογηθεί για την συνολική επίλυση του θέματος με αποτέλεσμα σήμερα τα προβλήματα των ασφαλισμένων και των διαμεσολαβούντων της ανακληθείσης εταιρείας να διογκώνονται και να πολλαπλασιάζονται. Στην επιστολή αυτή θα αναφερθούμε στα προβλήματα των διαμεσολαβούντων τους οποίους εκπροσωπούμε και θα σας παρακαλέσουμε να προνοήσετε άμεσα διότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι που συνεργάζονταν με την Ασπίς Πρόνοια είχαν κατά συντριπτική πλειοψηφία σύμβαση αποκλειστικής απασχόλησης μαζί της. Ως εκ τούτου τα εισοδήματά τους προέρχονταν αποκλειστικά από αυτήν. Οι οφειλές της εταιρείας προς αυτούς σύμφωνα με σχετικά ασφαλείς πληροφορίες είναι περίπου πέντε εκατομμύρια ευρώ. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές παρέμεναν απλήρωτοι αρκετούς μήνες πριν την 21η Σεπτεμβρίου 2009 με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα να έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα στους ίδιους, στα γραφεία τους και στις οικογένειές τους. Ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν με καθημερινό ηρωικό αγώνα τα τεράστια προβλήματα των πελατών τους οι οποίοι απελπισμένοι σπεύδουν σε αυτούς προκειμένου να ενημερωθούν για τις εξελίξεις, να τους ρωτήσουν για τις νοσηλείες τους που συμβαίνουν καθημερινά ή για την τύχη των αποταμιεύσεών τους. Κάθε μέρα λογοδοτούν και απολογούνται για μια κατάσταση για την οποία ουδεμία ευθύνη φέρουν και η οποία θα έπρεπε να είχε δρομολογηθεί εξ αρχής εντελώς διαφορετικά όπως συμβαίνει σε όλες τις πολιτισμένες και οικονομικά ανεπτυγμένες κοινωνίες στις οποίες υπερηφανευόμαστε ότι ανήκουμε. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, όλη αυτή η νοσηρή πραγματικότητα έχει δημιουργήσει επιπρόσθετες δαπάνες συντήρησης του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ενώ ταυτόχρονα τα έσοδά τους είναι σχεδόν ανύπαρκτα. Σας προτείνουμε τα εξής μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν προκειμένου να ανακουφιστούν όσοι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν έντονα οικονομικά προβλήματα:

-Οι αμοιβές που οφείλονται στους διαμεσολαβούντες πριν την 21η Σεπτεμβρίου 2009 να αποδοθούν μέσω του υπό ίδρυση εγγυητικού κεφαλαίου. Οι ασφαλιστικές εταιρείες κομίζουν ήδη οφέλη από την ένταξη των ασφαλιστών της Ασπίδας στις τάξεις τους οπότε θα μπορούν να εισφέρουν μέρος από τα οφέλη αυτά προς τους ασφαλιστικούς συμβούλους με τους οποίους θα συνεργάζονται από εδώ και στο εξής.

-Με την ενεργοποίηση του εισπρακτικού μηχανισμού της υπό εκκαθάριση εταιρείας να ενεργοποιηθεί αυτόματα και το προμηθειακό καθεστώς που ίσχυε για τους διαμεσολαβούντες πριν την ανάκληση, αφού αυτοί αποτελούν ουσιαστικό συστατικό μέρος του χαρτοφυλακίου.

-Να δοθούν σε όσους επιθυμούν δάνεια με ευνοϊκές προϋποθέσεις μέχρι να μπορέσουν να συνέλθουν από την σημερινή ζοφερή κατάσταση. Προτείνεται άτοκος δανεισμός για τρία χρόνια με έναρξη πληρωμών μετά από έξι μήνες.

-Να γίνει ευνοϊκή ρύθμιση στις ασφαλιστικές εισφορές που αποδίδονται στον ΟΑΕΕ. Προτείνεται εξάμηνη αναστολή πληρωμών και έπειτα ευνοϊκή ρύθμιση με ορίζοντα τριετίας

-Εφόσον τα χαρτοφυλάκια της ασφαλιστικής εταιρείας μεταβιβαστούν σε κάποια άλλη εταιρεία μετά την εκκαθάριση, να συμπεριληφθούν στην μεταφορά και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές ασχέτως αν έχουν υπογράψει σύμβαση αποκλειστικής απασχόλησης με άλλη ασφαλιστική επιχείρηση ή όχι.

-Να δοθεί στους διαμεσολαβούντες άμεσα προσβασιμότητα στο μηχανογραφικό σύστημα της Ασπίς Πρόνοια επειδή σήμερα δεν υπάρχει ηλεκτρονική εικόνα των συμβολαίων των πελατών και δεν μπορούν να τους εξυπηρετήσουν.

-Να δοθεί βήμα διαλόγου σε εκπροσώπους της Επιτροπής Αγώνα Διαμεσολαβούντων Ασπίς Πρόνοια για οποιαδήποτε εκκρεμότητα προκύπτει κατά την εκκαθάριση της εταιρείας και το οποίο θα έχει σχέση με τους διαμεσολαβούντες.

Θεωρούμε ότι θα δείξετε την απαιτούμενη ευαισθησία σε μια κατηγορία επαγγελματιών πάνω στην οποία στηρίζεται ένας θεσμός απολύτως απαραίτητος για την λειτουργία κάθε οργανωμένης και πολιτισμένης κοινωνίας. Η επίλυση του πολύ ακανθώδους αυτού θέματος θα αποδείξει τις προθέσεις σας για δίκαιες και ουσιαστικές λύσεις σε ζητήματα καίριας σημασίας για το κοινωνικό σύνολο. Θα είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια μας ζητηθεί. Καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας.

Με τιμή

Το Δ.Σ. του ΠΣΑΣ

2021-05-16T12:32:26+02:00
This website uses cookies and third party services. Ok