Loading...

Αναμένοντας και την επίσημη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης των τελευταίων τροπολογιών που ψηφίστηκαν στις 4/8 έχουμε να σας ανακοινώσουμε τα εξής:
Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον επόπτη χαρτοφυλακίου ζωής (Ε.Χ.Ζ) όσο και με υπηρεσιακούς παράγοντες της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ ) αναμένεται η παράδοση των καταστάσεων των απαιτήσεων μας στην ΤτΕ, τέλος Αυγούστου.
Ο προγραμματισμός της τελευταίας τροπολογίας, ορίζει ως νέα καταληκτική ημερομηνία (από 3/2/2011 που ήταν) τέλους εργασιών του Επόπτη Χ.Ζ την 31/12/2011.
Αυτό σημαίνει πως μέσα στον Σεπτέμβρη πρέπει να έχουμε ανάρτηση.Θα υπάρξει αναμονή 60 ημερών για ενστάσεις-ανακοπές κ.λ.π (για όσους θα προχωρήσουν σε ενστάσεις,θα εξαιρεθούν από το χαρτοφυλάκιο και θα δοθούν στην εκκαθάριση,ελπίζουμε να μην είναι πάνω από 220εκ σε αξία ,γιατί τότε πάμε ΟΛΟΙ στην εκκαθάριση αρθ.2 παρ.4 Ν.3867) έτσι ώστε το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο να αποτελέσει το αιτούμενο από τις υποψήφιες εταιρίες για την διαδικασία της αναδοχής.
Καλώς εχόντων των πραγμάτων το πρώτο τρίμηνο του 2012 (σύμφωνα με την τροπολογία έως 31/3/12 από 3/8/11)
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της αναδοχής.(αλλιώς ..ο γνωστός δρόμος της εκκαθάρισης).
Σύμφωνα και με την τελευταία τροπολογία,αντικείμενο της ανάρτησης, στην ιστοσελίδα της ΤτΕ θα είναι, οι αξίες όλων των συμβολαίων με αποτίμηση 21/9/09(ημ.ανάκλησης),όπως επίσης οι απαιτούμενες εκκρεμείς ζημίες ζωής και υγείας και τέλος η τελευταίες καταβολές των δόσεων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
Σύμφωνα με την 4η έκθεση του Επόπτη Εκκαθάρισης κ.Βλαχογιάννη και Επόπτη Χαρτοφυλακίου Ζωής κ.Παντελίδη εξαιρούνται όλα τα συμβόλαια Νομικών Προσώπων αλλά και όλα αυτά τα συμβόλαια που εκδόθηκαν χωρίς να έχουν καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά στο ταμείο της εταιρείας. Φυσικά συμπεριλαμβάνονται όλα τα συμβόλαια, ως εν ισχύ, που είχαν κατατεθεί για εξαγορά πριν την 21/09/09 και δεν είχαν καταβληθεί τα ποσά στους δικαιούχους (Αρθρο 2 παρ.2α του 3867/09.
Το μεγάλο θέμα θα είναι,πως τελικά θα αποτιμηθούν , όλα τα συμβόλαια Δημιουργίας Κεφαλαίου(Δ.Κ),Plus,Global κ.λ.π τύπου Unit Linked τμηματικών καταβολών,συμβόλαια που ΔΕΝ πρόλαβαν να κλείσουν το χρονικό διάστημα (7-10 χρόνια) και που η εταιρεία έδινε την εγγύηση του Κεφαλαίου και δεν θα πρέπει να αποτιμηθούν βάση μεριδίου!
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα τα συμβόλαια Asset την ..γλυτώνουν με όλα τα λεφτά.
Ας ελπίσουμε,ότι θα επικρατήσει η ..νηφαλιότητα και οι εποπτικές αρχές να μην “ανατινάξουν” ότι έχει απομείνει από την υπομονή, όλων αυτών που αναμένουν λύσεις και όχι ..ανατροπές.
Ως Σύλλογος ,η θέση μας από την αρχή ήταν και δεν πρόκειται να αλλάξει όσα και αν διαδίδονται ,η εντέχνως κάποιοι θέλουν να μας ..χρεώσουν, είναι και θα είναι η πολιτική λύση.
Η ψήφιση των τελευταίων τροπολογιών,παρόλο που συμπεριέλαβε μια από τις πολλές προτάσεις που έχουμε καταθέσει ώς τώρα, που ήταν η ενίσχυση του Εγγυητικού με κεφάλαια (έστω και με Ομόλογα του Ε.Δ) δεν μας ικανοποιούν.
Μας δίνει ώθηση για νέες βελτιώσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (3867 και τροπολογιών)
Τον τρόπο, τον δρόμο, τον μάθαμε και θα συνεχίσουμε να μαθαίνουμε, όσο πάει.
Το λέμε και το ξαναλέμε, έχουμε μπροστά μας ..μαραθώνιο.
Εμείς ..συνεχίζουμε….

2021-05-04T05:49:02+02:00
This website uses cookies and third party services. Ok