Loading...

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

(Αρ. 134 παρ.2)

Προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου

ΘΕΜΑ: «Επιπτώσεις από την ανάκληση τα λειτουργίας των εταιριών COMMERCIAL VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ»

Επανερχόμαστε σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 134 του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, διότι σε απάντηση της υπ. Αριθμ. 6961-3-3-2010 ερώτησής μας, ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου δεν απάντησε επαρκώς με το υπ. Αριθμ. Β. 399-26-3-2010 έγγραφό του και ζητάμε να έρθει το θέμα στη Βουλή με την προαναφερθείσα διαδικασία.

Έχουν περάσει επτά μήνες από την 21/9/2009 όπου ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας των εταιρειών της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, καθώς και σχεδόν δύο μήνες από την μεταγενέστερη ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας COMMERCIAL VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (απόφ. 2/176/25-2/2010) από την αρμόδια εποπτική αρχή την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α) για παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Με δεδομένη την ολοένα και δυσκολότερη συνολικότερη κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, μαζί με πάνω από 800.000 θιγόμενους ασφαλισμένους και 3.000 περίπου ασφαλιστικούς υπαλλήλους και διαμεσολαβητές της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και περίπου άλλους 250 εργαζόμενους της Commercial Value, που αντιμετωπίζουν, όχι μόνο αβεβαιότητα για την εργασία τους, για το προνοιακό τους καθεστώς, αλλά και για την τύχη των περιουσιακών τους στοιχείων, προστίθενται και άλλοι περίπου 450.000 ασφαλισμένοι της COMMERCIAL VALUE (εξ αυτών εκτιμάται ότι περίπου 150.000 είναι του κλάδου ζωής). Η δε απουσία κάθε πληροφόρησης και ενός ξεκάθαρου προσανατολισμού σχετικά με τις ενέργειες που προσδοκούνται από την κυβέρνηση για την προστασία των δικαιωμάτων τους, επιδεινώνει την ήδη οικονομικά και κοινωνικά κακή τους κατάσταση. Ο χρόνος αναμονής όχι μόνο εξαθλιώνει οικονομικά και ψυχικά τον θιγόμενο πληθυσμό, αλλά επιτρέπει τη δημιουργία πρόσφορου εδάφους για αδιαφανείς κινήσεις χαρτοφυλακίων ασφαλιζόμενων, αλλά και μετακινήσεις εξειδικευμένου ασφαλιστικού στελεχιακού δυναμικού σε άλλες εταιρείες, απαξιώνοντας έτσι την αξία των χαρτοφυλακίων των υπό εκκαθάριση εταιρειών. Η μη λήψη των κρίσιμων νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών έχει προκαλέσει πολλές αρνητικές επιπτώσεις στην ασφαλιστική αγορά, ενώ τα προβλήματα διογκώνονται με γεωμετρική πρόοδο.

Επίσης, η αναβλητικότητα λήψης αποφάσεων έχει οξύνει την ευημερία πολλών ατόμων που είναι στο έλεος της απραξίας. Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα φαινόμενα εκείνα που άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας δεν έχουν πλέον την πρόσβαση που είχαν σε απαραίτητες για την επιβίωσή τους υγειονομικές παροχές καταφεύγοντας στο ήδη επιφορτισμένο δημόσιο σύστημα υγείας.

Επίσης, το σχέδιο νόμου με τίτλο «Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής κλπ» που προωθεί η κυβέρνηση, σε καμία περίπτωση δε επιλύει το σημαντικό πρόβλημα που έχει προκύψει. Τουναντίον, η προοπτική περικοπής του ποσού της αποζημίωσης κατά 50% που προβλέπεται, σε καμία περίπτωση δεν αμβλύνει το πρόβλημα.

Η μόνη εφαρμόσιμη και ρεαλιστική λύση είναι η εκκαθάριση της εταιρείας εν λειτουργία χωρίς να χαθεί κανένα από τα δικαιώματα των ασφαλισμένων. Επιπροσθέτως, η κυβέρνηση οφείλει να εξετάσει την εξασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλιστών προκειμένου να είναι σε θέση να στηρίξουν τη διαδικασία (Εισαγωγικός Νόμος του Α.Κ., αρ. 105 περί αστικής ευθύνης του Δημοσίου), καθώς και το πάγωμα των μεταφορών συμβολαίων για ένα εύλογο χρονικό διάστημα και την πληρωμή των τρεχουσών αποζημιώσεων από τα αποθεματικά της εταιρείας. Η απαραίτητη ρευστοποίηση μπορεί να επιτευχθεί με την ανάληψη της εγγυοδοτικής ευθύνης του Δημοσίου.

Σε κάθε περίπτωση, υπογραμμίζεται ότι η μη λήψη των κρίσιμων αποφάσεων και η αναβλητικότητα της κυβέρνησης να διαχειριστεί την κατάσταση διογκώνει το πρόβλημα, καθώς οι υπό εκκαθάριση επιχειρήσεις έχουν μόνο διογκούμενα έξοδα, χωρίς κανένα έσοδο μιας και κάθε μέρα που οι εταιρείες δεν λειτουργούν, όπως θα έπρεπε, συσσωρεύονται νέες απαιτήσεις.

Επίσης σημειώνεται ότι δεν είναι σαφές πιο είναι το αποθεματικό κεφάλαιο της Ασπίς Πρόνοια, καθώς η εταιρεία έκλεισε με ένα κεφάλαιο της τάξης των 205εκ. ευρώ ενώ πρόσφατα ο επόπτης μιλούσε για ένα άνοιγμα της τάξης των 320 εκ. ευρώ, ίσως και παραπάνω. Εξίσου κρίσιμο στοιχείο είναι ότι τα περιουσιακά στοιχεία και τα εσωτερικά μεταβλητά κεφάλαια της εταιρείας δεν τελούν υπό καμία οικονομική διαχείριση και αξιοποίηση, με αποτέλεσμα καθημερινά να φθίνει η αξία τους.

Ενδεικτικά αναφέρονται δύο τύποι κοινωνικών επιπτώσεων που έχουν δημιουργηθεί και που διακυβεύουν το αίσθημα του κράτους δικαίου :

1. Χιλιάδες οικογένειες και άτομα με πενιχρές συντάξεις των οποίων η οικονομική επιβίωση εξαρτάται από την τύχη των ασφαλιστηρίων τους αγωνιούν για τα χρήματά τους και δεν έχουν καμία πρόσβαση σε αυτά.

2. Άτομα που χρήζουν άμεσης νοσηλείας συναντάνε κλειστές πόρτες στα μέχρι πρόσφατα συμβεβλημένα νοσοκομεία. Έτσι, καρκινοπαθείς και άλλοι χρόνια νοσούντες αδυνατούν να διαχειριστούν μια κατάσταση πλήρους αβεβαιότητα, μη έχοντας πρόσβαση στην ελπίδα που εξασφάλιζαν με την παροχή των απαραίτητων για τη ζωή τους θεραπειών.

Υπάρχουν επίσης σοβαρότατα θέματα για τους εργαζόμενους διαμεσολαβητές στις υπό εκκαθάριση εταιρείες ιδιαίτερα για εκείνους οι οποίοι ήταν αποκλειστικής απασχόλησης. Αυτά συνοψίζονται στα ακόλουθα :

1. Οφείλονται πολύ σημαντικά ποσά από δεδουλευμένες προμήθειες οι οποίες δεν εισπράττονται, αν και οι οικονομικές τους υποχρεώσεις έχουν πολλαπλασιαστεί. Επιπροσθέτως, οι σχέσεις τους με τις τράπεζες είναι τεταμένες, οι οποίες τους θεωρούν επισφαλείς πελάτες.

2. Αντιμετωπίζουν προβλήματα οικονομικής επιβίωσης και βιοπορισμού με τα συνεπακόλουθα οικογενειακά προβλήματα.

Σε ό,τι αφορά την οικονομία της χώρας μας, η προσβλητική για τη χώρα μας κατάσταση που δημιουργεί η παντελής απουσία του κρατικού μηχανισμού, που εξ’ άλλου προβλέπεται και από το θεσμικό ρόλο της πολιτείας, στερεί κρίσιμα για το υπουργείο Οικονομικών έσοδα, όσο δεν λύεται το πρόβλημα.

Εκτιμάται ότι μόνο από φόρους που εισπράττονται από ασφαλιστικές εργασίες και φόρο επί των κερδών των ασφαλιστικών εταιρειών, το κράτος έχει έσοδα στα ταμεία του περίπου 500 εκ. ευρώ ετησίως. Τα έσοδα αυτά, ήδη μειώνονται δραματικά αφού η αξιοπιστία της ασφαλιστικής αγοράς έχει κλονιστεί, δημιουργώντας ένα τεράστιο πλήγμα στον κλάδο αυτό της οικονομίας, με αβέβαιες τις προοπτικές ανάκαμψής του.

Υπάρχουν επίσης και έμμεσες συνέπειες στον οικονομικό ισολογισμό εξαιτίας της διόγκωσης του κόστους του δημόσιου συστήματος υγείας, που επιβαρύνεται αναγκαστικά λόγω του ότι οι θιγόμενοι ασφαλισμένοι στρέφονται στο δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο και επιβαρύνεται υπέρμετρα. Η επίπτωση αυτή καταπονεί την ευάλωτη υποδομή υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, ενώ παράλληλα δημιουργούνται επιπλέον ανάγκες για κρατικές επενδύσεις σε νέες υποδομές που θα πληρώσει ο έλληνας φορολογούμενος.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε απάντηση σχετικής Ερώτησης του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κου Κωνσταντίνου Πουπάκη (14-2-2010), υπήρξε απάντηση εξ’ ονόματος της Επιτροπής από τον κ. Michel Barnier (8-4-2010), του νέου Επιτρόπου καταδεικνύει τα ελλείμματα στην εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην περίπτωση της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και την ανάγκη για αποτελεσματικότερους κανόνες για την προστασία των εργαζομένων σε ασφαλιστικές εταιρείες των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία τους από τις εποπτικές αρχές.

Η αδράνεια της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την κατάσταση, δημιουργεί συνθήκες για ένα άνευ προηγουμένου εκκολαπτόμενο οικονομικό σκάνδαλο, που προκύπτει από το γεγονός ότι οι υπό εκκαθάριση επιχείρηση έχει μόνο διογκούμενα έξοδα, χωρίς έσοδα μια και κάθε μέρα που η εταιρεία δεν λειτουργεί, όπως θα έπρεπε, συσσωρεύονται νέες απαιτήσεις. Επίσης, αν και ήδη έχει περάσει ένα μεγάλο διάστημα από το κλείσιμο της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, το αποθεματικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν είναι σαφές σε τι ύψος βρίσκεται. Η εταιρεία έκλεισε με ένα κεφάλαιο της τάξης των 205 εκ. ευρώ ενώ πριν λίγες ημέρες ο επόπτης μιλούσε για ένα άνοιγμα της τάξης των 320 εκ. ευρώ ίσως και παραπάνω. Παράλληλα, τα περιουσιακά στοιχεία και τα εσωτερικά μεταβλητά κεφάλαια της εταιρείας, απ’ ότι φαίνεται δεν τελούν υπό καμία οικονομική διαχείριση και αξιοποίηση, με αποτέλεσμα καθημερινά να απαξιώνονται και να φθίνει η αξία τους.

Υπάρχει πλέον διάχυτη ανησυχία για την καθυστέρηση των σχετικών πρωτοβουλιών. Το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο δεν έχει κάνει καμία ουσιαστική πρόταση για την λύση του σύνθετου αυτού οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος και υπάρχει μία τάση σφετερισμού σε σχέση με τα συμβόλαια των ασφαλιστικών εταιρειών αλλά και με την στρατολόγηση των ασφαλιστών της Ασπίς Πρόνοια και τώρα της Commercial Value.

Επειδή ο ασφαλιστικός κλάδος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος λόγω του ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες υπάγονται σε αυστηρότατες εποπτικές διαδικασίες, η ευθύνη του κράτους για παρέμβαση είναι επιτακτική.

Τέλος εκτός των περίπου 300.000οικογενειών που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια και ενδιαφέρονται άμεσα, πλήττεται ταυτόχρονα σοβαρά και ένας θεσμός ασφάλισης με πολύτιμη συνεισφορά στην κοινωνία και οικονομία.

Σήμερα αυτά απειλούνται τη στιγμή που ο πυλώνας της ιδιωτικής ασφάλισης εξακολουθεί να πλήττεται, χωρίς να λαμβάνεται κανένα ουσιαστικό μέτρο.

Ως εκ τούτου κρίνεται καθοριστική η άμεση λήψη συγκεκριμένων νομοθετικών πρωτοβουλιών προκειμένου να αποκατασταθούν οι ασφαλισμένοι οι οποίοι επί σειρά ετών, ανταποκρινόμενοι στο ακέραιο στις συμβατικές τους υποχρεώσεις έναντι της εταιρείας και εμπιστευόμενοι τις νόμιμες άδειες της Ασπίδας, εναπόθεσαν σε αυτή τις αποταμιεύσεις και τους κόπους μιας ζωής.

Στην κατεύθυνση αυτή κατατέθηκε Τροπολογία – Προσθήκη (Αρθιμ Γεν 53/Ειδ. 12/9-4-2010) από το Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κ. Ελευθέριο Αυγενάκη, στο πλαίσιο της συζήτησης στο Σ/Ν «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», η οποία όμως δεν έγινε αποδεκτή.

Με δεδομένη τη δυσμενή συνολικότερη κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, αλλά και τα πολλαπλά ζητήματα προνοιακής αλλά και οικονομικής φύσης που προκύπτουν καθημερινά για πολλές οικογένειες, οι επιπτώσεις από την αναβλητικότητα στη λήψη σχετικών αποφάσεων παίρνουν εκρηκτικές διαστάσεις.

Επερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Σε περίπτωση μη ανεύρεσης αναδόχου, σύμφωνα με το Ν. 3790/6-9-2009, το κράτος δύναται να παράσχει εγγύηση υπέρ των πάνω από 800.000 θιγόμενων ασφαλισμένων και εργαζομένων στις υπό εκκαθάριση εταιρείες. Προτίθεται η κυβέρνηση να ενεργοποιήσει το εγγυητικό κεφάλαιο προκειμένου να προστατευθούν τα δικαιώματα των ασφαλισμένων ; Αν ναι, σε τι ύψος θα είναι, τι θα καλύπτει και γιατί δεν υπάρχει σχετική πληροφόρηση των ασφαλισμένων ;

2. Γιατί η κυβέρνηση δεν προχωράει σε εκκαθάριση της εταιρείας Ασπίς Πρόνοια εν λειτουργία, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο μια ροή εσόδων, αλλά παράλληλα και τα δικαιώματα των ασφαλισμένων καλύτερα ;

3. Ποιες ενέργειες σχεδιάζει η κυβέρνηση για την προστασία των θιγόμενων ασφαλισμένων, ασφαλιστών, εργαζόμενων, που αδιαμφισβήτητα εκρέουν από τον εποπτικό ρόλο του κράτους ; Υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα που έχουν προγραμματιστεί από την κυβέρνηση και ποια είναι τα προτεινόμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους ;

4. Ποιες είναι οι διαδικασίες με τις οποίες ελέγχονται οι δαπάνες που καλύπτονται από το αποθεματικό ;

5. Με ποιον τρόπο αξιοποιούνται τα στοιχεία ενεργητικού των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών ;

6. Γνωρίζει η κυβέρνηση ότι μεταβιβάζονται συμβόλαια σε άλλες εταιρείες του κλάδου, χωρίς να εξασφαλίζονται τα δικαιώματα των ασφαλισμένων, κυρίως στον κλάδο υγείας , και έχοντας δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην παροχή ιατρικής περίθαλψης σε κοινωνικά αδύναμα άτομα ;

7. Υπάρχουν πολλοί ομογενείς και πολίτες άλλων κρατών που είναι κάτοχοι των υπό αναμόρφωση χαρτοφυλακίων και δικαίως ανησυχούν για την τύχη των επενδύσεών τους, που για πολλούς από αυτούς αποτελούν αποταμιεύσεις ζωής. Υπάρχει στο σχεδιασμό κάποια ενημερωτική εκστρατεία προκειμένου α καθησυχάσουν οι θιγόμενοι ;

8. Με βάση το Ν. 3790/6-9-2009, ο επόπτης οφείλει να διαθέτει υποχρεωτικά ειδική πείρα και γνώσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα. Ποια είναι τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των εποπτών που ορίστηκαν στις εν λόγω ασφαλιστικές εταιρείες ;

9. Ποιες είναι οι αποδοχές και τυχών άλλες πρόσθετες αμοιβές ή / και παροχές που έχουν οι επόπτες. Έχουν προσληφθεί συνεργάτες και άλλο υποστηρικτικό προσωπικό ; Αν ναι, ποια είναι τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα τους και ποιες είναι οι αμοιβές τους ;

10. Μέχρι σήμερα, έχει γίνει διάλογος με τους θεσμικούς εκπροσώπους του ασφαλιστικού κλάδου, την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος ; Αν ναι, ποιες είναι οι προτάσεις που διατυπώθηκαν για την αντιμετώπιση του προβλήματος και ποια είναι η άποψη της κυβέρνησης για τις προτάσεις αυτές ; Πώς προτίθεται η κυβέρνηση να διασφαλίσει την ανάπτυξη του ασφαλιστικού κλάδου ;

11. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α εξαίρεσε από την εκκαθάριση της Commercial Value το χαρτοφυλάκιο ζωής. Ποιο ήταν το σκεπτικό για αυτή την εξαίρεση ; Ποιες είναι οι σχεδιαζόμενες ενέργειες, καθώς και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα της κυβέρνησης σε σχέση με την προστασία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων του κλάδου ζωής;

12. Πώς θα προστατευτεί ο πολίτης από το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από την ακύρωση των εξασφαλίσεων των τραπεζών που έχουν διασυνδεθεί με ασφαλιστικά συμβόλαια των υπό εκκαθάριση εταιρειών, κυρίως για στεγαστικά δάνεια ;

Οι Επερωτώντες Βουλευτές

Κεφαλογιάννης Εμμανουήλ

Αυγενάκης Ελευθέριος

Σταϊκούρας Χρήστος

Καράογλου Θεόδωρος

Χαρακόπουλος Μάξιμος

Μητσοτάκης Κυριάκος

Νικολόπουλος Νικόλαος

Καλαφάτης Σταύρος

Κουκοδήμος Κωνσταντίνος

Παπασιώζος Κωνσταντίνος

Ντινόπουλος Αργύρης

Κόλλια-Τσαρούχα Μαρία

Αναστασιάδης Σάββας

Βλάχος Γεώργιος

Ανδριανός Ιωάννης

Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος

2021-05-14T07:28:18+02:00
This website uses cookies and third party services. Ok