Loading...

O αναπληρωτής οργανωτικός γραμματέας του Συλλόγου κ. Κωνσταντίνος Βαλαβάνης μίλησε στην “Ναυτεμπορική” για τις εξελίξεις στο θέμα της Ασπίς Πρόνοια μετά την ανάρτηση του προσωρινού χαρτοφυλακίου ζωής. Παρακάτω μπορείτε να δείτε το ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα:

Ασπίς Πρόνοια: Πιέσεις εξεύρεσης οριστικής λύσης

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011 07:00

  •        Στις 3.500 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι αγωγές των πρώην ασφαλισμένων τηςΑσπίς Πρόνοια κατά του Δημοσίου για πλημμελή εποπτικό έλεγχο, ενώ την ίδια ώρα ο Σύλλογος Ζημιωθέντων πιέζει για την εξεύρεση οριστικής λύσης μέσω ανάληψης πολιτικής πρωτοβουλίας.

Αναλυτικότερα, η κατάθεση αγωγών έχει ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα από τα νομικά γραφεία που ασχολούνται με την υπόθεση και πραγματοποιείται τμηματικά, ανά 50 περίπου υποθέσεις. Η κάθε αγωγή είναι ξεχωριστή και εξατομικευμένη καθώς τα στοιχεία και τα περιστατικά που συνθέτουν τις απαιτήσεις του κάθε ζημιωθέντος είναι διαφορετικά.

Η ευθύνη της πολιτείας, σύμφωνα με το περιεχόμενο των αγωγών, στοιχειοθετείται από το γεγονός ότι το έλλειμμα, με βάση τα οικονομικά στοιχεία της περιόδου 2000 – 2007, που εμφάνιζε η εταιρεία ήταν σε γνώση των εποπτικών αρχών και δη της αρμόδιας διεύθυνσης του υπουργείου Εμπορίου, ωστόσο η εταιρεία εξακολουθούσε και λάμβανε πιστοποιητικά φερεγγυότητας.

Στο μεταξύ, την ανάγκη λήψης πολιτικής πρωτοβουλίας για άμεση επίλυση του θέματος τόνισαν οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Ζημιωθέντων της Ασπίς Πρόνοια σε ξεχωριστές συναντήσεις που πραγματοποίησαν με τον πρόεδρο του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, Κ. Παπανίκα, καθώς και με το γενικό γραμματέα Καταναλωτή, Δ. Σπυράκο.

Οπως αναφέρουν πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον κ. Παπανίκα συζητήθηκαν οι προτάσεις που αφορούν στην άμεση αξιοποίηση του ομολόγου ύψους 200 εκατ. ευρώ που θα χορηγήσει το Δημόσιο στο Εγγυητικό Κεφάλαιο και στο πλαίσιο αυτό τονίστηκε η ανάγκη προώθησης σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων επί του υφιστάμενου νόμου για να επιταχυνθεί η διαδικασία αποζημιώσεων.

Οπως τονίζουν εκπρόσωποι του Συλλόγου «βασική παράμετρος για να επιτευχθούν τα παραπάνω αποτελεί η πολιτική βούληση, καθώς οι λύσεις που προτείνονται δεν επιβαρύνουν ούτε προκαλούν δημοσιονομικό πρόβλημα».

Οσον αφορά στη συνάντηση με τον κ. Σπυράκο αποφασίσθηκε ότι εντός των επόμενων ημερών ο Σύλλογος θα καταθέσει υπόμνημα με τις θέσεις του.

Αναφορικά με τη διαδικασία εκκαθάρισης το βασικό αίτημα των δικαιούχων συμβολαίων unit linked παραμένει -δεδομένου μάλιστα ότι τα συμβόλαια είναι σε ισχύ- η ίση μεταχείριση, ήτοι να αποζημιωθούν όλα με εγγυημένη αξία λήξης. Υπενθυμίζεται ότι με βάση τη σχετική έκθεση εκκαθάρισης της Ασπίδος, στο συγκεκριμένο τύπο συμβολαίων δεν αναγνωρίζεται η εγγύηση κεφαλαίου και η εγγυημένη απόδοση και ως αποζημίωση αναγνωρίζεται η τιμή του μεριδίου που είχε το συγκεκριμένο προϊόν κατά το χρόνο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρείας. Για το λόγο αυτό μάλιστα η υποχρέωση της εταιρείας για τα συμβόλαια unit linked αποτιμήθηκε τελικώς στα 125 εκατ. ευρώ από τα 390 εκατ. ευρώ που θα ήταν το ύψος της υποχρέωσης εάν αναγνωρίζονταν οι προαναφερθείσες εγγυήσεις.

2021-05-02T14:27:18+02:00
This website uses cookies and third party services. Ok