Loading...

Το παρόν υπόμνημα κατατέθηκε στην γραμματέα του Υπουργού Οικονομίας την Παρασκευή 30/10/2009 την επόμενη μέρα της συγκέντρωσής μας στο CARAVEL.

Αθήνα 29/10/2009

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Γνωρίζουμε όλοι ότι η παγκόσμια οικονομία βιώνει ίσως τη μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας της. Η Ασπίς Πρόνοια είναι ένα από τα πρόσφατα θύματά της. Οι λόγοι μπορεί να είναι πολλοί και διάφοροι. Το γεγονός όμως είναι πρωτοφανές, αφού για πρώτη φορά, τουλάχιστον στη χώρα μας, γίνεται ανάκληση αδείας ασφαλιστικής ε-ταιρίας ζωής και μάλιστα τέτοιου μεγέθους.

Η Ασπίς Πρόνοια, τα τελευταία 65 έτη, αναμφισβήτητα, επιτελούσε κοινωνι-κό έργο μεγάλης αξίας εξυπηρετώντας 1.000.000 ασφαλισμένους και παρέχοντας εισόδημα σε 3.000 ασφαλιστικούς υπάλληλους και διαμεσολαβητές. Οι άνθρωποι αυ-τοί δέθηκαν οικονομικά και συναισθηματικά με την εταιρεία, η οποία τουλάχιστον μέ-χρι πέρυσι λειτουργούσε αρκούντος αποτελεσματικά.

Δεν εξετάζουμε αν η απόφαση για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Ασπίς Πρόνοια ήταν σωστή ή λάθος. Στηλιτεύουμε όμως, τον τρόπο με τον οποίο έ-γινε, το κάκιστο timing και την πλήρη απουσία σχεδίου για τη διαχείριση της επόμε-νης μέρας.

Σήμερα εμείς οι διαμεσολαβητές έχουμε καταδικαστεί σε βαλτώδη απραξία λό-γω της απουσίας κάθε πληροφόρησης και ξεκάθαρου προσανατολισμού σχετι-κά με το μέλλον της εταιρείας. Ο χρόνος αναμονής είναι αφόρητος και αυξάνει τα προβλήματα με γεωμετρική πρόοδο. Κάθε μέρα λογοδοτούμε στους πελάτες μας χωρίς να φταίμε σε τίποτα.

Υπάρχουν φλέγοντα θέματα που χρήζουν αμεσότατης διευθέτησης:

• Χιλιάδες οικογένειες των οποίων η οικονομική επιβίωση εξαρτάται από την τύ-χη των ασφαλιστηρίων τους αγωνιούν για τα χρήματά τους.

• Όσοι χρήζουν άμεσης νοσηλείας βλέπουν την πόρτα των μέχρι χθες συμβε-βλημένων νοσοκομείων κλειστή και βιώνουν έναν ιδιόμορφο ρατσισμό και α-ναλγησία λες και αρνήθηκαν ποτέ να πληρώσουν την ασφάλειά τους.

• Κάτοχοι αναπηρικών συντάξεων, οι οποίοι δεν έχουν άλλους πόρους έχουν μείνει χωρίς εισόδημα και ελπίδα βιώνοντας μια αφόρητη κατάσταση που τους οδηγεί στην ανέχεια.

• Καρκινοπαθείς και χρόνια νοσούντες έχουν χάσει τον ύπνο τους αδυνατώντας να διαχειριστούν μια κατάσταση πλήρους αβεβαιότητας.

• Εγκυμονούσες βλέπουν το πιο ευχάριστο γεγονός της ζωής τους να μένει χω-ρίς χαρά και μπαίνουν σε περιπέτειες υγείας, αφού η σωστή κύηση προϋπο-θέτει σωστή ψυχολογία και έλλειψη άγχους.

Υπάρχουν επίσης σοβαρότατα θέματα για τους διαμεσολαβητές της Α-σπίς Πρόνοια, ιδιαίτερα για εκείνους οι οποίοι ήταν αποκλειστικής απασχόλη-σης με την εταιρεία:

• Οφείλονται πολύ σημαντικά ποσά από δεδουλευμένες προμήθειες.

• Οι οικονομικές τους υποχρεώσεις έχουν πολλαπλασιαστεί, αφού υπάρχει πο-λύ μεγάλο κόστος προκειμένου να συντηρηθεί η πελατειακή τους βάση.

• Οι τράπεζες έχουν εντάξει το επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στη black list.

• Δεν εισπράττουν προμήθειες από το χαρτοφυλάκιό τους περιμένοντας λύση από την Πολιτεία.

• Αντιμετωπίζουν προβλήματα οικονομικής επιβίωσης και πολλά οικογενειακά προβλήματα έχουν ενσκήψει εξαιτίας της παρατεταμένης ανασφάλειας που επικρατεί.

Ζητάμε από εσάς να σκύψετε πάνω από το τεράστιο αυτό πρόβλημα με τη λο-γική και την κοινωνική ευαισθησία που απαιτείται. Παράπονα εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται με ηρωικό καθημερινό αγώνα όλων των συναδέλφων διαμεσολαβούντων. Όταν αυτός ο κυματοθραύστης ραγίσει, τα κύματα θα φτάσουν παντού με απρόβλεπτες συνέπειες.

Σας καλούμε να δώσετε άμεση λύση στο πρόβλημα.

Ζητάμε συνάντηση τις επόμενες ημέρες μαζί σας προκειμένου να γνωρίσετε καλύτερα τα θέματα που μας απασχολούν και φυσικά να σας βοηθήσουμε με όλη μας τη δύναμη για να προχωρήσουν οι όποιες λύσεις δρομολογηθούν.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα

Διαμεσολαβούντων Ασπίς Πρόνοια

2021-05-16T13:12:11+02:00
This website uses cookies and third party services. Ok