Loading...

Δημοσιοποιούμε τις εκτιμήσεις και τις θέσεις μας για τις υπό εκκαθάριση ασφαλιστικές εταιρίες όπως έχουν διαμορφωθεί στο τμήμα χρηματοπιστωτικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ.

Τα κρίσιμα λάθη στον ασφαλιστικό κλάδο εντοπίζονται στη δεκαετία 2000-2010 με επιτομή τη διετία 2009-2010. Αυτά τα λάθη δημιούργησαν τεράστιο έλλειμμα εμπιστοσύνης του καταναλωτή προς την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα της ασφαλιστικής αγοράς. Τα λάθη της συγκεκριμένης διετίας στιγμάτισαν τη σχέση καταναλωτή και ασφαλιστή.

Η αναφορά αυτή αφορά το πρόβλημα της Εκκαθάρισης των εταιρειών του ομίλου Ασπίς, το οποίο παραμένει άλυτο από την ημερομηνία ανάκλησης των δύο εταιρειών, δηλαδή από τον Σεπτέμβριο του 2009 για την εταιρεία ΑΣΠΙΣ και τον Φεβρουάριο του 2010 για την εταιρεία COMMERCIALVALUE.

Οι ασφαλισμένοι παραμένουν επί 6 χρόνια χωρίς ικανοποίηση για τις νόμιμες απαιτήσεις τους και οι αρμόδιοι φορείς δεν κατόρθωσαν να συμβάλουν στην επίλυση ενός οξύτατου κοινωνικού προβλήματος: χιλιάδες πρώην ασφαλισμένοι του ομίλου έχασαν τις οικονομίες τους, τις αποζημιώσεις τους και τη δυνατότητα να είναι ασφαλισμένοι για την υγεία τους.

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά δέχθηκε ένα μεγάλο πλήγμα στο πιο σημαντικό «κεφάλαιο» που διέθετε, την αξιοπιστία. Το έλλειμμα εμπιστοσύνης των καταναλωτών προς τις ασφαλιστικές εταιρείες δεν αποκαταστάθηκε έως και σήμερα, με αποτέλεσμα ένας σημαντικός κλάδος της οικονομίας να διαπιστώνει σημαντική πτώση στην ανάπτυξή του, η οποία επιδεινώθηκε περαιτέρω λόγω της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας.

Χρειάστηκαν περίπου 2,5 χρόνια στον Επόπτη Χαρτοφυλακίου Ζωής για να ολοκληρώσει τη διαδικασία αναδοχής των χαρτοφυλακίων ζωής των εταιρειών, η οποία τελικά απέβη άκαρπη.

Χρειάστηκαν επιπλέον περίπου 2 χρόνια στον Επόπτη Εκκαθάρισης για να ολοκληρώσει τη διαδικασία υπολογισμού των απαιτήσεων των ασφαλισμένων από ασφαλιστικές περιπτώσεις. Μία διαδικασία που με τις ευλογίες των τότε αρμοδίων φορέων περιόριζε στο κατ’ ελάχιστο τις υποχρεώσεις των εταιρειών προς τους ασφαλισμένους.

Με την εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 1δ του νόμου 3867/2010, η προηγούμενη πολιτική ηγεσία προχώρησε κατά προτεραιότητα στην αποζημίωση των ιδιωτικών κλινικών που είχαν συμβληθεί με την Ασπίς και την Commercial Valueαπό την περιουσία της πρώην ΕΠΕΙΑ, δηλαδή από δημόσια περιουσία, στερώντας τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν κατά σημαντικό ποσοστό οι αποζημιώσεις όλων των πρώην ασφαλισμένων των εταιρειών:

οι νοσηλευθέντες στις ιδιωτικές κλινικές αντιμετωπίστηκαν διαφορετικά από άλλους ασφαλισμένους που είχαν καταβάλει τα νοσήλια με δικά τους χρήματα και αναμένουν από την Εκκαθάριση να αποζημιωθούν εδώ και 6 χρόνια.
Οι ιδιωτικές κλινικές εισέπραξαν προνομιακά τις απαιτήσεις τους έναντι των ασφαλισμένων.

Η προηγούμενη πολιτική ηγεσία προχώρησε στον σχεδιασμό λύσης που προέβλεπε την ίδρυση ειδικού fund για την αξιοποίηση της περιουσίας των εταιρειών και την έκδοση σχετικών ομολογιών με σκοπό την αποζημίωση των ασφαλισμένων. Στη λύση αυτή προβλεπόταν και «κούρεμα» των αποζημιώσεων έως και 60%.

Αυτή θα ήταν η δίκαιη και ασφαλιστικά ορθή λύση για την αποκατάσταση των πρώην ασφαλισμένων της Ασπίς και της Commercial αλλά και για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της ασφαλιστικής αγοράς?

Ασφαλώς και όχι.

Θεωρώντας ότι δεν είναι δυνατόν να εμπαίζονται και να ταλαιπωρούνται άλλο οικονομικά και ηθικά οι πρώην ασφαλισμένοι των εταιρειών, προχωρήσαμε άμεσα, όπως είχαμε δεσμευθεί, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της κοινωνικά δίκαιης και ασφαλιστικά ορθής λύσης του άλυτου προβλήματος, σε συνεργασία με την Εποπτεία και τους Εκκαθαριστές, δηλαδή:

Υπολογίστηκε το σύνολο των απαιτήσεων από συμβόλαια ζωής των ασφαλισμένων των εταιρειών
Προσκαλέστηκαν όλοι οι ασφαλισμένοι που δεν είχαν δηλώσει τις απαιτήσεις τους έως και σήμερα, να το πράξουν έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2015
Ο πίνακας των δικαιούχων ασφαλίσματος θα δημοσιοποιηθεί εντός του Οκτωβρίου 2015, ώστε οι ασφαλισμένοι να προβάλουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους βάσει του Νόμου όπως ισχύει
Επόμενο βήμα η προκαταβολή των αποζημιώσεων των ασφαλισμένων, δίνοντας άμεση προτεραιότητα στις αποζημιώσεις θανάτου, υγείας, ανικανότητας.
Προχωρούμε τη διερεύνηση αναβίωσης μέρους των χαρτοφυλακίων ζωής με σκοπό τη συνέχιση της ασφάλισης των ζημιωθέντων σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία

Επιπλέον και με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων των πρώην ασφαλισμένων των εταιρειών:

Μειώθηκαν περαιτέρω τα λειτουργικά κόστη των εταιρειών σε ποσοστό άνω του 50%
Πραγματοποιείται εντατική και συντονισμένη προσπάθεια αξιοποίησης της περιουσίας των εταιρειών
Αυξήθηκε σε ποσοστό άνω του 60% η εισπραξιμότητα των απαιτήσεων

Ακόμη, πραγματοποιούμε συντονισμένες προσπάθειες έτσι ώστε να προχωρήσουμε στις κατάλληλες νομοθετικές παρεμβάσεις που θα άρουν όλα τα εμπόδια που υπάρχουν και θα διευκολύνουν την ρευστοποίηση και αποδοτική εκμετάλευση της περιουσίας των εταιρειών, ώστε να αποζημιωθούν άμεσα οι πρώην ασφαλισμένοι.

Τμήμα Χρηματοπιστωτικής πολιτικής

ΣΥΡΙΖΑ

2021-04-17T21:03:24+02:00
This website uses cookies and third party services. Ok