Loading...

Τελευταία υπενθύμιση για  αναγγελία απαιτήσεων  έως 4/10/2013

Μόνο για όσους έχουν ασφαλιστική περίπτωση


Αναδημοσίευση της ανάρτησης από 4/7/2013: Διευκρινήσεις για την παραλαβή αναγγελιών δικαιούχων ασφαλίσματος ασφαλίσεων ζωής “• Yποχρεούνται σε αναγγελία ακόμη και οι ασφαλισμένοι που έχουν 

ήδη προβεί σε τέτοια κατά τη φάση αναδιοργάνωσης του 

χαρτοφυλακίου ζωής. Σε περίπτωση που κατά την πρώτη ως άνω

αναγγελία, είχαν κατατεθεί τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά ή/και τα λοιπά 

αποδεικτικά της απάιτησής (λ.χ δικαστικές αποφάσεις, παραστατικά δαπανών, 

ληξιαρχικές πράξεις κ.α) ζητείται να βεβαιωθεί αυτό στη δήλωση αναγγελίας 

και να μας προσκομισθούν (εάν είναι δυνατόν) απλά φωτοαντίγραφα αυτών. 

• Προς το σκοπό αναγγελίας των απαιτήσεων των δικαιούχων ασφαλίσματος, 

παραλαμβάνονται σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο (από δικηγόρο) αντίγραφο:

– Ασφαλιστήρια συμβόλαια 

– Τυχόν άλλα έγγραφα (λ.χ δικαστικές αποφάσεις, παραστατικά δαπανών, 

ληξιαρχικές πράξεις κ.α) που αποδεικνύουν την απαίτηση του ασφαλισμένου.

– Αίτηση – Αναγγελία υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο ασφαλίσματος ή/και 

(σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικό πρόσωπο) από τον συμβαλλόμενο 

στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που κατατίθεται αυτοπροσώπως και η οποία θα 

πρέπει να περιέχει σαφώς στοιχεία επικοινωνίας με τον ενδιαφερόμενο 

(σταθερό και κινητό τηλέφωνο) . 

Σε περίπτωση που η αίτηση – αναγγελία κατατίθεται από τρίτο σε σχέση με τα 

ανωτέρω πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ειδική 

εξουσιοδότηση από τον δικαιούχο (ή σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικό 

πρόσωπο από τον συμβαλλόμενο στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο), το γνήσιο 

υπογραφής του οποίου θα πρέπει να βεβαιώνεται από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν έχει τη δυνατότητα 

επικύρωσης αντιγράφων από δικηγόρο, τους υποδεικνύεται είτε να 

προσέλθουν στην εταιρεία με τα πρωτότυπα συμβόλαιά τους και να τους 

επικυρώσουμε εδώ μια φωτοτυπία, είτε να μας αποστείλουν απλή 

φωτοτυπία του συμβολαίου τους συνοδευόμενη με υπεύθυνη δήλωση 

(με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής τους) που θα βεβαιώνει το 

ακριβές του αντιγράφου που προσκομίζεται (αποστέλλεται).


Σε περίπτωση ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, την αναγγελία 

δικαιούται να υποβάλει το συμβαλλόμενο βάσει του ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Εφόσον επιθυμεί, στο όνομα και για 

λογαριασμό του να υποβάλει τη σχετική αίτηση – αναγγελία τρίτο πρόσωπο 

(λ.χ ασφαλιστικός πράκτορας) αυτός θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με την 

ειδική εξουσιοδότηση που αναφέρεται ανωτέρω και σε περίπτωση που ενεργεί 

για λογαριασμό νομικού προσώπου (εταιρείας) να προσκομίζει μαζί τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα εκείνα που αποδεικνύουν ότι το υπογράφον την 

εξουσιοδότηση πρόσωπο εκπροσωπεί την εταιρεία. Τα έγγραφα αυτά 

(ενδεικτικά) μπορεί να είναι:

– Σε περίπτωση Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης Εταιρείας το καταστατικό αυτής 

όπου θα αναφέρεται ο διαχειριστής της,

– Σε περίπτωση ΕΠΕ το καταστατικό αυτής όπου θα αναφέρεται ο (κατά το 

χρόνο της παροχής της εξουσιοδότησης) διαχειριστής της και το ΦΕΚ στο 

οποίο αυτό έχει δημοσιευθεί.

– Σε περίπτωση ΑΕ το ΦΕΚ ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας.

• Παραλαμβάνονται και πρωτοκολλούνται αναγγελίες που λαμβάνονται:

– Μέσω συστημένης επιστολής

– Μέσω courrier

– Μέσω φαξ.

– Μέσω e mail

Στην περίπτωση του φαξ και του e mail καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά 

την οποία δεν παραλαμβάνονται πρωτότυπα ή επικυρωμένα με βάση τα 

παραπάνω έγγραφα, θα υπάρχει σχετική σήμανση στην εν λόγω καταχώρηση με 

το σκοπό να ζητηθούν στη συνέχεια τα πρωτότυπα (ή επικυρωμένα με βάση τα 

παραπάνω) έγγραφα τα οποία θα πρέπει να προσκομισθούν οπωσδήποτε έως τη 

λήξη της προθεσμίας για τις αναγγελίες (4 Οκτωβρίου 2013).”

Σε ειδικότερη ενημέρωση που έλαβε το ΔΣ από την εκκαθάριση σχετικά με την κατάθεση αναγγελίας πελατών από την επαρχία, μάθαμε ότι ο συμβαλλόμενος θα την στέλνει συστημένη και θα καλείται ο ίδιος να καλέσει στην εταιρεία για να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Επίσης, θα πρέπει να επισυνάπτονται φωτοτυπημένες οι τρεις πρώτες σελίδες του ασφαλιστηρίου του, πριν τους ειδικούς όρους, αναγράφοντας στην αίτηση – απαίτηση τα εξής: “Βεβαιώνω ότι τα φωτοαντίγραφα αποτελούν γνήσια εκ των πρωτότυπων που έχω στα χέρια μου”. Ο πελάτης μπορεί να γράφει το ποσό που απαιτεί αλλά αυτό θα εξαρτηθεί τελικά από τον εκκαθαριστή.

2021-04-19T15:53:27+02:00
This website uses cookies and third party services. Ok