Loading...

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»

9/4/2010

Αρ. Πρωτ. ΓΕΝ.53 ΕΙΔ.12 9/4/2010 10:10 π.μ.

Αιτιολογική Έκθεση

Η τροπολογία που κατατίθεται έχει ως αντικείμενο ρύθμισης την επιβίωση των χαρτοφυλακίων ζωής, μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης, προκειμένου να καλυφθεί σημαντικό κενό του δικαίου της ιδιωτικής ασφάλισης, κατά τρόπο όμως αποτελεσματικό για τους ασφαλισμένους και συμβατό με το οικονομικό Σύνταγμα και το κοινοτικό δίκαιο.

Πρώτη και βασική αρχή ρύθμισης είναι η, άμεση, απρόσκοπτη και αζήμια για .τους ασφαλισμένους, συνέχιση των ασφαλιστικών τους σχέσεων, παρά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της αντισυμβαλλόμενής τους ασφαλιστικής επιχείρησης. Οι ασφαλισμένοι που ανταποκρίθηκαν, εμπροθέσμως και προσηκόντως, στις συμβατικές τους υποχρεώσεις προς την ασφαλιστική επιχείρηση δεν θα πρέπει να αποστερηθούν, ούτε κατ’ ελάχιστον, τις πολύτιμες και – κατά κυριολεξία – ζωτικής σημασίας ασφαλιστικές παροχές, για τις οποίες έχουν ήδη πληρώσει.

Δεύτερη και εξίσου σπουδαία αρχή ρύθμισης είναι η, κοινωνικά και οικονομικά, δίκαιη και εύλογη κατανομή της ζημίας που προκύπτει από την αναστολή της λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης αφενός στο Δημόσιο, το οποίο παρέλειψε την άσκηση της οφειλόμενης κρατικής εποπτείας, και αφετέρου στις υπόλοιπες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες επωφελούνται και πλουτίζουν αδικαιολόγητα από την, επιλεκτική και αδάπανη, ανάληψη του χαρτοφυλακίου της ασφαλιστικής επιχείρησης που έπαψε να λειτουργεί.

Τέλος, με την παρούσα τροπολογία οργανώνεται διαδικαστικά η επιβίωση των, ως άνω, χαρτοφυλακίων ζωής, προκειμένου να καλυφθούν, με πληρότητα και αποτελεσματικότητα, οι ενήμεροι ασφαλισμένοι της ασφαλιστικής επιχείρησης, της οποία ανεστάλη η άδεια λειτουργίας.

Τροπολογία – Άρθρα

Άρθρο 1

Επιβίωση χαρτοφυλακίων ζωής – Ορισμός επόπτη

1. Μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΔ 400/70 (ΦΕΚ Α’10), όπως ισχύει, ο Υπουργός Οικονομικών κατόπιν πρότασης της Τράπεζας της Ελλάδος δύναται, αφού λάβει υπόψη του και τη συστημική σπουδαιότητα των τυχόν χαρτοφυλακίων ζωής, που διαχειριζόταν η υπό εκκαθάριση επιχείρηση, να ορίζει επόπτη χαρτοφυλακίων ζωής, ο οποίος μπορεί να ταυτίζεται και με τον επόπτη εκκαθάρισης, που τυχόν έχει διορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΔ 400/70 (ΦΕΚ Α’ 10), όπως ισχύει. Ο επόπτης διαθέτει ειδική πείρα και γνώσεις στο χρηματοοικονομικό τομέα και αναλαμβάνει την αναδιοργάνωση και λειτουργία των χαρτοφυλακίων ζωής, που δεν τίθενται σε εκκαθάριση. Αντικατάσταση του επόπτη διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με ή και χωρίς πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος.

2. Η αμοιβή του επόπτη χαρτοφυλακίων ζωής της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν πρότασης της Τράπεζας της Ελλάδος.

3. Η ευθύνη του επόπτη χαρτοφυλακίων ζωής ρυθμίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 12α) του ΝΔ 400/70 (ΦΕΚ Α’ 10), όπως ισχύει.

4. Κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, όπως ενδεικτικά ο προσδιορισμός των συμβατικών σχέσεων (ασφαλίσεις και σχέσεις διαμεσολάβησης) που συμπεριλαμβάνονται στα χαρτοφυλάκια που επιβιώνουν, ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν πρότασης της Τράπεζας της Ελλάδος.

Άρθρο 2

Επιβίωση χαρτοφυλακίων ζωής – Αναδιοργάνωση

1. Η αναδιοργάνωση των χαρτοφυλακίων ζωής αποτελεί αρμοδιότητα του επόπτη χαρτοφυλακίων ζωής, που ασκείται υπό τον έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος.

2. Η αναδιοργάνωση του χαρτοφυλακίου ζωής περιλαμβάνει την καταγραφή και αποτίμηση αφενός των στοιχείων, που αποτελούν ή μπορεί μετά την εκκαθάριση να αποτελέσουν το ενεργητικό του και αφετέρου των στοιχείων του παθητικού του, με καταγραφή και αποτίμηση του συνόλου των ασφαλιστικών και τυχόν λοιπών απαιτήσεων.

3. Για την αποτίμηση των ασφαλιστικών απαιτήσεων λαμβάνονται υπόψη από τον επόπτη χαρτοφυλακίων ζωής υποχρεωτικά το βιβλίο τεχνικών σημειωμάτων και ειδικών όρων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης και η αρχή της ισότητας μεταξύ της αναλογιστικής παρούσας αξίας των μελλοντικών οφειλομένων ασφαλίστρων και της αναλογιστικής παρούσας αξίας των εκτιμώμενων ασφαλιστικών υποχρεώσεων ενώ για την αναμόρφωση των λοιπών απαιτήσεων, ο επόπτης δικαιούται να λαμβάνει υπόψη του ουσιαστικούς παράγοντες, όπως ενδεικτικά το συντρέχον πταίσμα του αντισυμβαλλομένου και η εφαρμογή των αρχών της καλής πίστης.

4. Η αναδιοργάνωση ολοκληρώνεται με τον προσδιορισμό από τον επόπτη του οριστικού ανοίγματος των χαρτοφυλακίων, το οποίο ελέγχεται και πιστοποιείται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

5. Κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, όπως ενδεικτικά τα οικεία χρονοδιαγράμματα δράσης του επόπτη χαρτοφυλακίου ζωής, οι μέθοδοι αποτίμησης και οι αρχές αναμόρφωσης απαιτήσεων, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν πρότασης της Τράπεζας της Ελλάδος.

Άρθρο 3

Επιβίωση χαρτοφυλακίων ζωής – Λειτουργία

1. Η λειτουργία των χαρτοφυλακίων ζωής, έως την ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσής τους κατά τη έννοια του προηγούμενου άρθρου, αποτελεί αρμοδιότητα του επόπτη χαρτοφυλακίων ζωής, που ασκείται υπό τον έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος. Με την λειτουργία διασφαλίζεται κατ’ ελάχιστο:

α) ότι διενεργούνται τα δέοντα για τη διατήρηση της ασφαλιστικής σχέσης και τη μη απαξίωση του χαρτοφυλακίου (είσπραξη ασφαλίστρων)

β) ότι εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι υγείας. Για τον λόγο αυτό, ο επόπτης χαρτοφυλακίου ζωής δύναται να συνάπτει, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών μετά από σχετική εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος, σχετικές συμφωνίες με κρατικά ή ιδιωτικά νοσοκομεία με εγγύηση του ελληνικού κράτους.

2. Μέχρι την ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο:

α) αναστέλλεται κάθε υφιστάμενη και μελλοντική εξαγορά ασφαλιστηρίου

β) δεν καταβάλλεται καμία απαίτηση διαμεσολαβούντος.

γ) ο Υπουργός Οικονομικών, κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του επόπτη χαρτοφυλακίου ζωής, που έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, μπορεί να αναστέλλει προσωρινά, την καταβολή ασφαλισμάτων, εκτός από εκείνων που αφορούν σε ασφαλίσεις υγείας.

3. Κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν πρότασης της Τράπεζας της Ελλάδος.

Άρθρο 4

Επιβίωση χαρτοφυλακίων ζωής – Μεταβίβαση

1. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες ενδιαφέρονται να ασφαλίσουν, είτε εκ νέου, είτε με τη μορφή συνέχισης της ασφαλιστικής σχέσης, πελάτες που περιλαμβάνονται στα χαρτοφυλάκια ζωής, που επιβιώνουν, δεν προχωρούν στην σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης ατομικά για κάθε πελάτη, αλλά δηλώνουν τούτο προς τον επόπτη χαρτοφυλακίου ζωής, ο οποίος συγκεντρώνει τις σχετικές δηλώσεις ενδιαφέροντος.

2. Ο επόπτης χαρτοφυλακίου ζωής υποβάλει προς την Τράπεζα της Ελλάδος και το Υπουργείο Οικονομικών κατάλογο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

3. Τα χαρτοφυλάκια ζωής, που επιβιώνουν, μεταβιβάζονται αναγκαστικά προς τις εταιρείες που εκδήλωσαν σχετικό ενδιαφέρον, μετά από σχετική αναλογιστική και οικονομοτεχνική μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος, αναλογικά προς την φερεγγυότητά τους στις εταιρείες που εκδήλωσαν το σχετικό ενδιαφέρον της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

4. Για την ως άνω μεταβίβαση, η οποία διενεργείται, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στα άρθρα 3 παράγραφος 6 και 59 του ΝΔ 400/70 (ΦΕΚ Α’ 10), όπως ισχύει, μπορεί να παρέχεται υπέρ των αναδόχων ασφαλιστικών επιχειρήσεων εγγύηση, είτε του Ελληνικού Δημοσίου, είτε του τυχόν Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, που δημιουργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Το ύψος της εγγύησης δεν δύναται να υπερβαίνει το άνοιγμα του χαρτοφυλακίου, που η κάθε ανάδοχος αναλαμβάνει, όπως αυτό θα προσδιορίζεται ειδικότερα και θα πιστοποιείται με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

5. Η εγγύηση της προηγούμενης παραγράφου αποτελεί, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στα άρθρα 8 και 17 (α) του ΝΔ 400/70 (ΦΕΚ Α’ 10), όπως ισχύει, στοιχείο επιλέξιμο, τόσο για την ασφαλιστική τοποθέτηση, όσο και για το περιθώριο φερεγγυότητας και χρησιμοποιείται από την ανάδοχο εταιρεία μετά τη χρήση των στοιχείων ενεργητικού του αποκτηθέντος χαρτοφυλακίου.

6. Κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν πρότασης της Τράπεζας της Ελλάδος.

Άρθρο 5

Επιβίωση χαρτοφυλακίων ζωής – Μεταβατικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται η διάταξη του αρθρ. 10 παρ. 4α ΝΔ 400/70 (ΦΕΚ Α’ 10), όπως ισχύει, παραμένει όμως σε ισχύ η Β.2574/2009 (ΦΕΚ Β’2509) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, η οποία μπορεί να τροποποιείται ή να καταργηθεί μετά την έκδοση των κανονιστικών αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

2. Διαδικασίες που έχουν εκκινήσει επί τη βάσει της καταργούμενης διάταξης του αρθρ. 10 παρ. 4α ΝΔ 400/70 (ΦΕΚ Α’ 10) υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και συνεχίζονται σύμφωνα με αυτές.

3. Τεκμαίρεται ότι έχουν εκδηλώσει, σύμφωνα με το αρθρ. 5 του παρόντος νόμου, ενδιαφέρον απόκτησης χαρτοφυλακίου ζωής, που επιβίωσε επί τη βάσει της καταργούμενης διάταξης του αρθρ. 10 παρ. 4α ΝΔ 400/70 (ΦΕΚ Α’ 10), όσες ασφαλιστικές επιχειρήσεις απέκτησαν, είτε εκ νέου, είτε με την μορφή συνέχισης της ασφαλιστικής σχέσης, πελάτες που περιλαμβάνονταν στο χαρτοφυλάκιο αυτό. Για την διαπίστωση του γεγονότος αυτού, όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις υποβάλλουν στον επόπτη χαρτοφυλακίου ζωής και στην Τράπεζα της Ελλάδος δήλωση της νέας παραγωγής τους σε ασφαλιστικά συμβόλαια ζωής και υγείας εντός δέκα πέντε (15) από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

4. Κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, όπως ενδεικτικά για την διαδικασία μεταβίβασης των χαρτοφυλακίων, που επιβίωσαν επί τη βάσει της καταργούμενης διάταξης του αρθρ. 10 παρ. 4α ΝΔ 400/70 (ΦΕΚ Α’ 10), στις επιχειρήσεις που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την απόκτησή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, για την χορήγηση εγγύησης, αποκλειστικά προς κάλυψη του ανοίγματος του μεταβιβαζόμενου χαρτοφυλακίου, ως και για τον τρόπο λειτουργίας της εγγύησης αυτής, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν πρότασης της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο Βουλευτής

Λευτέρης Αυγενάκης

Βουλευτής ΝΔ Ν. Ηρακλείου

2021-05-14T14:54:25+02:00
This website uses cookies and third party services. Ok