Loading...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνέντευξη τύπου στο Επαγγελματικό επιμελητήριο την Πέμπτη 31/05/2012

Στην διάρκεια της συνέντευξης τύπου τονίστηκε από το ΔΣ του Συλλόγου το γεγονός ότι εφόσον δεν ισχύσουν οι κανόνες κοινής λογικής, ο Ελληνικός λαός θα κληθεί να πληρώσει αναίτια για ένα ακόμα ζήτημα ανικανότητας των πολιτικών που διαχειρίζονται τα οικονομικά του κράτους.
Συγκεκριμένα, το ζήτημα που αφορά περίπου 1.000.000 άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένους θα μπορούσε να λυθεί εξαιρετικά εύκολα με την διεθνώς εφαρμοσμένη διαδικασία της εκκαθάρισης εν λειτουργία με την εγγύηση του δημοσίου και την άμεση αναδοχή των συμβολαίων. Το άνοιγμα που υπήρχε ήταν απολύτως διαχειρίσιμο και θα είχε άνετα απορροφηθεί. Αντιθέτως οι συνέπειες στην ασφαλιστική αγορά σήμερα είναι απολογιστικά πολύ χειρότερες, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στον θεσμό έχει επιδεινωθεί δραματικά, ενώ το άνοιγμα των ανακληθεισών εταιρειών είναι πολλαπλάσιο.
Τονίστηκε ότι είναι κωμικό να προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για την αναδοχή τον Μάιο του 2012, σχεδόν 3 χρόνια μετά την ανάκληση της Ασπίς Πρόνοια κάτι που αποδεικνύει ανικανότητα, άγνοια ή ακόμα και σκοπιμότητα.

Ο Σύλλογος προτείνει:

ΑΜΕΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ

Ο νόμος 3867 μέσω του οποίου ιδρύεται το εγγυητικό κεφάλαιο ζωής, ορίζει ρητά (άρθρο 2 παρ.5) ότι σε περίπτωση που δεν αναληφθεί το χαρτοφυλάκιο ζωής από ανάδοχο ασφαλιστική εταιρεία, το μέρος της απαίτησης που δεν ικανοποιείται από το προϊόν της ασφαλιστικής εκκαθάρισης, ικανοποιείται κατά ποσοστό 70% από το εγγυητικό κεφάλαιο ζωής. Το πρόβλημα έγκειται στο πως θα δανειοδοτηθεί το εγγυητικό κεφάλαιο προκειμένου να αρχίσουν οι πληρωμές. Η πρότασή μας είναι η εξής: Να δανειστεί μέσω εγγυήσεων από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το οποίο έχει δώσει πακτωλούς δισεκατομμυρίων εγγυήσεις στις τράπεζες. Το εγγυητικό κεφάλαιο ζωής είναι αναμφισβήτητα ένας αξιόχρεος δανειζόμενος και η στήριξή του ασφαλώς αναβαθμίζει την ασφαλιστική αγορά και αποκαθιστά την εμπιστοσύνη των πολιτών στον θεσμό. Το ΤΧΣ δεν μπορεί να έχει μονοσήμαντο ρόλο και να αγνοεί έναν βασικότατο πυλώνα του Χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το διακύβευμα είναι σοβαρότατο διότι η ενεργοποίηση του εγγυητικού ταμείου θα ικανοποιήσει μεγάλο μέρος ασφαλισμένων οι οποίοι δεν θα στραφούν ένδικα εναντίον του Ελληνικού Δημοσίου.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ UNIT LINKED

Η αποτίμηση των unit linked προϊόντων (ασφάλιστρα συνδεδεμένα με επενδύσεις) έχει γίνει με αυθαίρετη ερμηνεία του νόμου 400/70 με αποτέλεσμα 67.000 συμβόλαια να έχουν αποτιμηθεί στο 5%(!!) της πραγματικής αποζημιωτικής τους αξίας. Αυτά τα συμβόλαια διέθεταν ενσωματωμένες εγγυήσεις οι οποίες δεν έχουν ληφθεί καθόλου υπόψη από τον επόπτη, ο οποίος αντιθέτως έχει αποτιμήσει σωστά όλα τα συμβόλαια εφάπαξ καταβολής βραχυπρόθεσμου ορίζοντα. Με αυτή την αυθαίρετη διαδικασία έχει πετάξει έξω όλους τους μικροαποταμιευτές και τους έχοντες σωστή ασφαλιστική συνείδηση πολίτες οι οποίοι αποταμίευαν επί μακρόν για να εξασφαλίσουν μια σύνταξη ή ένα εφάπαξ.. Αυτό δεν έχει ούτε νομική ούτε ηθική ούτε δίκαιη διάσταση και πρέπει άμεσα να διορθωθεί διότι δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα και στην ασφαλιστική αγορά η οποία κατακλύζεται από προϊόντα unit linked εγγυημένου κεφαλαίου ή επιτοκίου.

ΟΙ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Οι κάτοχοι προγραμμάτων νοσηλείας οι οποίοι δεν ήταν δυνατόν να ασφαλιστούν αλλού είτε λόγω προβλημάτων υγείας είτε λόγω προχωρημένης ηλικίας βρίσκονται ακόμα μετέωροι και κυριολεκτικά δυστυχισμένοι και ανασφαλείς. Πολλοί από αυτούς έχουν ήδη αποβιώσει. Πρέπει να βρεθεί τρόπος να διανεμηθούν κι αυτοί οι άνθρωποι αναλογικά στις ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτές ήταν οι ωφελημένες από την ανάκληση αφού έσπευσαν με ιδιαίτερο ζήλο να καρπωθούν την υγιή ασφαλιστική ύλη των ανακληθεισών εταιρειών.

ΟΙ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Βάσει του Ν.3867/ άρθρο 2 παρ.1 δ τα νοσηλευτικά ιδρύματα θα πάρουν το 50% των χρημάτων που τους οφείλονται από τις νοσηλείες των ασφαλισμένων. Αυτό σημαίνει 100% κάλυψη των πραγματικών τους εξόδων. Απεναντίας οι ασφαλισμένοι οι οποίοι πλήρωσαν οι ίδιοι τα νοσοκομεία και κατέθεσαν τα δικαιολογητικά στις ασφαλιστικές εταιρείες για να αποζημιωθούν, δεν θα πάρουν απολύτως τίποτα! Αυτή η αδικία πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα. Το ποσόν αυτών των αποζημιώσεων είναι πολύ μικρό.

ΟΙ ΑΓΩΓΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Οι νομικοί σύμβουλοι του Συλλόγου ανέλυσαν διεξοδικά την βάση διεκδίκησης εναντίον του Ελληνικού Δημοσίου. Οι αγωγές κατατίθενται πλέον μαζικά και καθημερινά, ενώ πολύ σύντομα θα ζητηθεί προτεραιοποίηση της εκδίκασης λόγω του πλήθους των αγωγών και της κοινωνικής του διάστασης. Υπολογίζεται ότι οι αγωγές θα ξεκινήσουν να εκδικάζονται στις αρχές του 2013 και η απόφαση θα εκδοθεί λίγους μήνες μετά.

2021-04-23T14:51:54+02:00
This website uses cookies and third party services. Ok