Loading...

Πέρασε περίπου ενάμιση χρόνος απ’ το λουκέτο της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και ενώ αρχικά η πολιτεία ανέλαβε την ευθύνη για το μεγαλύτερο ασφαλιστικό – πολιτικό σκάνδαλο στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανακοίνωσε ότι εντός ολίγων εβδομάδων όλοι οι ζημιωθέντες θα αποζημιωθούν πλήρως, στη συνέχεια παρέπεμψε εντέχνως το θέμα στις καλένδες.
Είναι πλέον φανερό σε όλους ότι μας εμπαίζουν! Δεν έχει αναληφθεί καμία πρωτοβουλία για να βρεθεί η ανάδοχος εταιρεία που θα απορροφήσει τα χαρτοφυλάκια της Ασπίς και της Commercial Value, τα οποία φυλλοροούν. Η διαδικασία της εκκαθάρισης, όπως συνέβη και σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να διαρκέσει χρόνια και μέχρι τότε ή όποια περιουσία των εταιρειών θα έχει απαξιωθεί. Κυκλοφορούν νέα δυσμενή σενάρια σχετικά με το αν, πότε, ποιοι και πόσο θα αποζημιωθούν μερικώς απ’ το εγγυητικό κεφάλαιο, το οποίο δεν έχουν ακόμη υποχρεωθεί να καταθέσουν οι άλλες ασφαλιστικές εταιρείες.
Η ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου σ’ αυτό το κοινωνικό σκάνδαλο είναι τεράστια και αυταπόδεικτη. Οι διακεκριμένοι νομικοί σύμβουλου του Συλλόγου μας έχουν εργαστεί μεθοδικά όλο αυτό το διάστημα για να τεκμηριώσουν νομικά τις αγωγές. Τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου: η άσκηση αγωγών κατά του Ελληνικού Δημοσίου αποτελεί πλέον μονόδρομο για την πλήρη και οριστική δικαίωση των εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων – ζημιωθέντων απ’ την Ασπίς Πρόνοια και την Commercial Value.
Η κάθε αγωγή χρειάζεται να είναι ξεχωριστή και εξατομικευμένη καθώς τα στοιχεία και τα πραγματικά περιστατικά που συνθέτουν τις απαιτήσεις του κάθε ζημιωθέντος είναι διαφορετικά. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εμπιστευτούμε αγωγές – καρμπόν, χωρίς εξειδικευμένη και εξατομικευμένη τεκμηρίωση, γιατί έτσι μπορεί να καταστούν νομικά αδύναμες. Με αυτή και μόνο την επισήμανση θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι ο κάθε ζημιωθείς μπορεί να επιλέξει δικηγόρο της προτίμησής του.
Το νομικό επιτελείο του Συλλόγου μας λαμβάνοντας υπ’ όψιν του τις μαζικές δηλώσεις συμμετοχής στις αγωγές και τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε, καθώς και τις ιδιαίτερα περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες των ζημιωθέντων της Ασπίς πρότεινε την ελάχιστη – συμβολική δικηγορική αμοιβή για να καταφέρουμε να συμμετάσχουμε όλοι. Σημειωτέον: όποιος δεν καταθέσει αγωγή, δεν θα επωφεληθεί απ’ την δικαστική έκβαση των υπολοίπων. Οι δικηγόροι του Συλλόγου συμφώνησαν να λάβουν περίπου την μισή αμοιβή από εκείνη την ελάχιστη που ορίζεται για υποθέσεις αγωγής κατά του Δημοσίου καθώς και να παραστούν δωρεάν στο Εφετείο.
Συγκεκριμένα:
Για την άσκηση της αγωγής η αμοιβή ανά ενάγοντα – ζημιωθέντα για όλα τα συμβόλαιά του /με την ίδια βάση αγωγής, υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
α/α ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ* πλέον ΦΠΑ
α Μέχρι 20.000 € 200 € πλέον ΦΠΑ
β Μέχρι 35.000 € 300 € πλέον ΦΠΑ
γ Μέχρι 60.000 € 400 € πλέον ΦΠΑ
δ Μέχρι 100.000 € 500 € πλέον ΦΠΑ
ε Από 100.000 € και άνω Συμφωνία κατά περίπτωση πλέον ΦΠΑ
* Η εφάπαξ δικηγορική αμοιβή αφορά: α. Τον πλήρη έλεγχο των συμβολαίων – δικαιολογητικών, β. Την κατάθεση ατομικής αγωγής για όλα τα ομοειδή συμβόλαια, γ. Την παράσταση στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, δ. Την παράσταση στο Εφετείο.
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ*
Επιπλέον ο κάθε ενάγων – ζημιωθείς αναγκαστικά θα επιβαρυνθεί με το ποσό των 82,80 €, το οποίο αντιστοιχεί στα έξοδα κατάθεσης της αγωγής και θα καταβληθεί μαζί με την παραπάνω αμοιβή, πλέον των εξόδων επίδοσης της αγωγής. Επίσης, ο κάθε ενάγων/ζημιωθείς θα πρέπει να καταβάλει, πριν την συζήτηση της αγωγής στον α’ βαθμό (όποτε αυτή προσδιοριστεί) το ποσό των 161,10 € για δικαστικά έξοδα κατά τη συζήτηση της αγωγής (στον α’ βαθμό) καθώς και το τέλος δικαστικού ενσήμου.
Σε περίπτωση που το Ελληνικό Δημόσιο ασκήσει έφεση σε μια θετική πρωτόδικη απόφαση οι δικηγόροι μας δεν θα λάβουν καμία επιπλέον αμοιβή. Θα επιβαρυνθούμε μόνο το ποσό των 79,50 €, το οποίο αντιστοιχεί στα δικαστικά έξοδα κατά τη συζήτηση της έφεσης κατά της πρωτόδικης απόφασης (στον β’ βαθμό), που θα καταβληθεί πριν τη συζήτηση της έφεσης, αν και όποτε αυτή συζητηθεί.
* Όλα τα δικαστικά έξοδα που θα αφορούν τις αγωγές θα είναι απαιτητά από το Ελληνικό Δημόσιο και θα επιστραφούν με την τελεσιδικία της υπόθεσής μας.
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Τέλος μεταξύ των νομικών συμβούλων του Συλλόγου μας και κάθε ενάγοντα – ζημιωθέντα προτάθηκε να υπάρξει έγγραφη συμφωνία, η οποία θα ορίζει αμοιβή επιτυχίας ποσοστού ίσο με το 8% του διεκδικούμενου ποσού, σε περίπτωση έκδοσης θετικής απόφασης. Κάθε ποσό που θα έχει καταβληθεί ως αμοιβή κατά τα παραπάνω θα αφαιρείται και θα συμψηφίζεται με το ποσό της αμοιβής, που θα προκύπτει από το 8%.
Τα δικαστικά έξοδα που θα αφορούν τις αγωγές θα είναι απαιτητά από το Ελληνικό Δημόσιο και θα επιστραφούν με την τελεσιδικία της υπόθεσής μας.
ΤΑΧΥΤΑΤΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗ
Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι, βάσει του νέου νόμου που προωθεί για ψήφιση ο υπουργός Δικαιοσύνης, θα επισπεύδεται η εκδίκαση των υποθέσεων και είναι πιθανό να έχουμε μια θετική πρωτόδικη απόφαση που να μας δικαιώνει ακόμη και μέσα στο 2011. Από κει και πέρα αν το Ελληνικό Δημόσιο καταθέσει έφεση «θα τρέχουν οι τόκοι και οι προσαυξήσεις» και θα αναγκαστεί, αργά ή γρήγορα, να μας αποζημιώσει εντόκως και εις το πολλαπλάσιο.

ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ
Τέλος, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε, ότι θα πρέπει να προσκομίσετε στους νομικούς συμβούλους του Συλλόγου μας όλα τα αποδεικτικά έγγραφα της απαίτησής σας, όπως συμβόλαιο/α, αποδείξεις καταβολής ασφαλίστρων, και γενικά, εφόσον υπάρχει, κάθε είδους αλληλογραφία με την ΑΣΠΙΔΑ.
Επίσης, οι ασφαλισμένοι θα προσκομίζουν την απόδειξη πληρωμής της συνδρομής στο Σύλλογο για να μπορούν να γίνουν αποδεκτοί από τους νομικούς με τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
Για λόγους πρακτικούς, η συγκέντρωση των φακέλων από τους ασφαλισμένους θα γίνεται σε πρώτη φάση, κεντρικά σε ένα γραφείο της Αθήνας, ένα της Θεσσαλονίκης και ένα της Κρήτης. Πόλεις, στις οποίες είναι δυνατή η συγκέντρωση των συμβολαίων και των αποδεικτικών εγγράφων για την υποβολή αγωγών θα είναι, επίσης, στο άμεσο μέλλον μια σειρά επαρχιακών πόλεων που θα ανακοινώσουμε σύντομα. Στις πόλεις αυτές θα κατευθύνει ομάδα συνεργατών δικηγόρων, προκειμένου να παραμείνουν εκεί για ικανό χρονικό διάστημα και να μαζεύουν όλους τους φακέλους των ενδιαφερομένων.
Αρμόδιοι για την παραλαβή των άνω εγγράφων είναι:
Ι) Για Αθήνα:
Ο κ. Θεμιστοκλής Κλουκίνας και η κα Μαρίλυ Καλαβρού από την Δικηγορική Εταιρία «Κ.Φ.ΚΑΛΑΒΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», επί της οδού Βρανά 19, 115 25 Αθήνα, Τηλ. 210. 3698700.
ΙΙ) Για την Θεσσαλονίκη
Επικοινωνία με το τηλ. του γραφείου στην Αθήνα για να οριστεί ημερομηνία συλλογής δικαιολογητικών στη Θεσσαλονίκη.
ΙΙΙ) Για την Κρήτη
Η κ. Κοσμαδάκη Αικατερίνη, Δικηγόρος, επί της οδού Δαιδάλου, αριθ. 37, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ. 2810.245286. (Από Δευτέρα έως Πέμπτη 19:00-21:00)

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ

2021-05-09T16:25:46+02:00
This website uses cookies and third party services. Ok