Loading...

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΕΕ

Με έκπληξη διαβάσαμε στον τον Τύπο την Εγκύκλιο με Αριθμό 19938 της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος – ΕΑΕΕ – με ημερομηνία 12/3/2010 και θέμα «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» και αφορούσε τις παρατηρήσεις της ΕΑΕΕ προς τον υφυπουργό Οικονομικών.

Μετά από προσεκτική ανάγνωση των προτάσεων της ΕΑΕΕ καθώς και από τα όσα συνέβησαν τους τελευταίους μήνες μετά την ανάκληση της άδειας Λειτουργίας της Ασπίς Πρόνοια, ο Σύλλογος Ζημιωθέντων από την Ασπίς Πρόνοια Καταγγέλλει:

• Την παντελή απουσία ενδιαφέροντος της ΕΑΕΕ για τα εκατοντάδες χιλιάδες θύματα της εν λόγω Εταιρίας , μέλους της ΕΑΕΕ.

Εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας που εμπιστεύθηκαν τον θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης μένουν ανασφάλιστοι, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία τους και την ίδια τους την Ζωή, ενώ κόποι και αποταμιεύσεις μιας ζωής κινδυνεύουν να χαθούν.

Σε αυτή την τραγική συγκυρία η ΕΑΕΕ ασχολείται με το πού θα πάνε τα χρήματα της καταργούμενης ΕΠΕΙΑ και με το αν θα πληρώσουν οι Ασφαλιστικές ή οι ασφαλισμένοι την εισφορά του υπό σύσταση Εγγυητικού Ταμείου Ζωής!!

Ταυτόχρονα δημιουργεί απορία το έντονο ενδιαφέρον της ΕΑΕΕ για τα στελέχη της υπό κατάργηση εποπτεύουσας τους αρχής της ΕΠΕΙΑ !

Γιατί άραγε τόσο ενδιαφέρον για τους επόπτες τους, ενώ δείχνουν προκλητική αδιαφορία για τους εκατοντάδες ανέργους που προέρχονται από τις Εταιρίες των οποίων ανακλήθηκε η άδεια, αλλά πολύ περισσότερο για τους εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους – ανασφάλιστους των Εταιριών αυτών;

 Οι μόνοι «κερδισμένοι»- αν και πρόσκαιρα- από την τραγωδία της Ασπίς είναι οι Εταιρίες μέλη της ΕΑΕΕ που εμφανίζουν τους τελευταίους μήνες ρεκόρ παραγωγής ασφαλίστρων, η οποία προέρχεται από το έτοιμο πελατολόγιο των πανικοβλημένων πελατών της Ασπίς καθώς και από την στρατολόγηση των ασφαλιστικών συμβούλων της, τους οποίους ταυτόχρονα ούτε λίγο ούτε πολύ χαρακτηρίζει ως συνενόχους μαζί με τον Ψωμιάδη….

 Μέλη της ΕΑΕΕ έχουν επιδοθεί σε αγώνα δρόμου για το ποιός θα πρωτοαρπάξει και μάλιστα δωρεάν, το 11% του μεριδίου αγοράς που έμεινε «ορφανό». Προσπαθούν να αναπτυχθούν άκοπα από τις «σάρκες» της Ασπίς , αφήνοντας παράλληλα στον αέρα τα «κόκαλα» ή «τα γερασμένα άλογα». Δηλαδή τους χιλιάδες ΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΥΣ λόγω Υγείας ή Ηλικίας ασφαλισμένους-ανασφάλιστους , θύματα της Ασπίς.

 Κατηγορούν ψευδώς τους διαμεσολαβούντες πως «εκ της ιδιότητας τους έπρεπε να είχαν ενημερώσει τους ασφαλισμένους πελάτες τους για την κατάσταση της εταιρίας τους». Αλήθεια από πότε οι Ασφαλιστικές Εταιρίες δείχνουν στους διαμεσολαβούντες τα οικονομικά τους στοιχεία και το πού και πώς αποθεματοποιούν; Δεν γνωρίζαμε ότι οι διαμεσολαβούντες έπρεπε να έχουν άδεια αναλογιστή και παράλληλα να εκτελούν τον ρόλο της Εποπτείας των ασφαλιστικών εταιριών! Άλλωστε η πληροφόρηση που έχουν οι διαμεσολαβούντες , ιδίως οι αποκλειστικοί, προκύπτει από τις Εταιρίες τους. Οι φήμες , αλλά και οι δυσλειτουργία αρκετών ασφαλιστικών εταιριών κατά διαστήματα, αποτελεί συχνό φαινόμενο μέχρι και σήμερα. Οφείλουν οι αρμόδιες εποπτικές αρχές να λειτουργούν όπως ορίζει ο Νόμος και να προλαμβάνουν έγκαιρα τα πραγματικά προβλήματα.

Παράλληλα μια τέτοια συμπεριφορά που προτείνει η ΕΑΕΕ, αποτελεί κατάφορη παραβίαση των διατάξεων του ΠΔ 190 /2006 περί ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Πουθενά δεν αναφέρει ο Νομοθέτης πως ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε δηλώσεις περί αξιοπιστίας Νομίμου Λειτουργούσας Ασφαλιστικής Εταιρίας. Αντίθετα μια τέτοια ενέργεια αποτελεί ποινικό αδίκημα Κατασυκοφάντησης Νομικού Προσώπου. Η εν λόγω δε εταιρία ήταν εισηγμένη και στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών με ότι μπορεί να συνεπάγεται η διασπορά τέτοιων ειδήσεων.

 Παράλληλα θα πρέπει να θυμίσουμε στην ΕΑΕΕ πως οι αμοιβές των ασφαλιστικών διαμεσολαβούντων είναι ποσοστό και όχι ποσό και είναι εκτός μαθηματικών αποθεμάτων των ασφαλισμένων.

Η ΕΑΕΕ θα πρέπει να γνωρίζει πως η πλειοψηφία των διαμεσολαβητών της Ασπίς είχαν ασφαλίσει τους ίδιους και τις οικογένειές τους, καθώς και ότι είχαν τοποθετήσει τις οικονομίες τους στην Ασπίς!!

Αντίθετα, στους σκοπούς της ΕΑΕΕ όπως είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της, αναφέρει πως ρόλος της είναι «Η προστασία και προαγωγή ηθικών, επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών της.», ενώ μεταξύ των καταστατικών της στόχων είναι να: «Παρακολουθεί τη σωστή εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας και των αρχών που ισχύουν στην ελεύθερη ασφαλιστική αγορά.»

Παρόλα αυτά είχε μέχρι τέλους ως μέλη τις Εταιρίες του Ψωμιάδη.

Τελικά στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί.

Δεν είναι τυχαίο το ότι ενώ στην Ελλάδα υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας του λαού από την Ιδιωτική Ασφάλιση, το ποσοστό των ασφαλίστρων επί του ΑΕΠ είναι τελματωμένο στο 2% εδώ και έτη, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στην ΕΕ είναι στο 8%. Αν μάλιστα αφαιρούσαμε την υποχρεωτική ασφάλιση των αυτοκινήτων, ουσιαστικά η Ιδιωτική Ασφάλιση είναι ανύπαρκτη στην Ελληνική επικράτεια.

Η ΕΑΕΕ με τις πρακτικές που εφάρμοσαν πολλά από τα μέλη της τα περασμένα έτη φέρει το μεγαλύτερο μέρος ευθύνης αυτής της κατάστασης και της ανυποληψίας του Θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην συνείδηση του Έλληνα καταναλωτή.

Αντί να προβληματίζεται γι αυτήν την κατάσταση, η ΕΑΕΕ έχει το θράσος να διεκδικεί θέση στον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης των Επαγγελματικών Ταμείων. Η τραγική αποτυχία τους στον προαιρετικό τρίτο πυλώνα τους θέτει εκ των πραγμάτων εκτός αξιόπιστου φορέα ασφάλισης του μέλλοντος των συμπολιτών μας. Το μόνο παρήγορο είναι οι ξένες Ασφαλιστικές Εταιρίες που εποπτεύονται από σοβαρότερες Εποπτικές Αρχές σε χώρες που επέδειξαν την δέουσα σοβαρότητα σε πρόσφατα Διεθνή περιστατικά τα οποία ήταν υπερπολλαπλάσιου μεγέθους της Ασπίς. Όπως η ίδια η ΕΑΕΕ αναφέρει «τα υποκαταστήματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα εντός της Ευρωπαϊκής Επικράτειας… Βάσει της αρχής του κράτους μέλους καταγωγής (Home State Principle), η οποία υιοθετήθηκε από το νομοθέτη… δεν υπάγονται στον προστατευτικό μηχανισμό τα ασφαλιστήρια που εκδίδονται από αυτά στη χώρα υποδοχής (Ελλάδα). Κατ’ εξαίρεση, είναι αποδεκτή η υποχρεωτική συμμετοχή υποκαταστημάτων, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, είτε δηλαδή στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται ανάλογο ρυθμιστικό πλαίσιο στο κράτος μέλος καταγωγής είτε το πλαίσιο αυτό είναι ανεπαρκές σε σχέση με το ισχύον στο κράτος μέλος υποδοχής.»

Αν βέβαια φτάσουμε να εμπιστευόμαστε μόνο αλλοδαπές ασφαλιστικές Εταιρίες αναρωτούμαστε τί νόημα έχει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας;

Καλούμε τον αρμόδιο Υφυπουργό Οικονομικών κ. Σαχινίδη και τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, κάτι που δυστυχώς η ΕΑΕΕ αδυνατεί να πράξει .

Οι στιγμές και οι αποφάσεις που καλούνται Νομοθετικά να Αναλάβουν είναι Ιστορικές. Η Υπόθεση Ασπίς δεν είναι μια μεμονωμένη παρεκκλίνουσα υπόθεση του Ελληνικού Επιχειρηματικού γίγνεσθαι. Αποτελεί μια ακραία απόδειξη της παθογένειας της Ελληνικής Ασφαλιστικής Βιομηχανίας.

Όπως ορθά επεσήμανε στην Δευτερολογία του στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Σαχινίδης «Εκείνο, όμως, το οποίο μπορώ να σας καταγράψω, κυρία Πρόεδρε, ως εμπειρία, είναι ότι ο ασφαλιστικός χώρος ουδέποτε είχε εποπτεία … αυτό που έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, είναι το ζήτημα της αξιοπιστίας.»

Ο τρόπος χειρισμού των περίπου 1.000.000 θυμάτων της Ασπίς θα αποτελέσει την λύδια λίθο για το μέλλον της Ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα.

Το προτεινόμενο σχέδιο Νόμου θα αποτελέσει την ταφόπλακα της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα, στον τάφο που μέλη της ΕΑΕΕ άνοιξαν με την συνέργια της Πολιτείας που όφειλε να τις εποπτεύει.

Καλούμε να ακουσθούν οι προτάσεις του Συλλόγου μας, έτσι ώστε χωρίς άμεσο Δημοσιονομικό κόστος θα λήξει ο Γολγοθάς όλων των θυμάτων της Ασπίς Πρόνοια και παράλληλα θα μπορέσετε να δημιουργήσετε περιβάλλον άνθησης της Ιδιωτικής Ασφάλισης προς όφελος τόσο των Ελλήνων πολιτών, όσο και της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας..

2021-05-15T07:26:06+02:00
This website uses cookies and third party services. Ok