Loading...

Η επίσημη (επιτέλους) ανακοίνωση ενός προαναγγελθέντος θανάτου (αλλά τον θάνατο του παλιού ακολουθεί η γέννηση του νέου)…

Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος:

«Η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων, αφού έλαβε υπόψη, μεταξύ άλλων:

Α) την υπ’αριθμ. 37/4/20-04-2012 Διαπιστωτική Πράξη της Τράπεζας της Ελλάδος με την οποία διαπιστώθηκε ότι δεν καθίσταται δυνατή η από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα προς την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3867/2010, επιβεβαίωση του προσδιορισθέντος από τον επόπτη χαρτοφυλακίου ζωής κ. Ιωάννη Παντελίδη ανοίγματος για τις υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ασφαλιστικές επιχειρήσεις «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.» και «COMMERCIAL VALUE A.A.E.».

Β) την από 27-4-2012 δημοσίευση περίληψης της από 27-04-2012 δημόσιας πρόσκλησης, για την ανάδειξη αναδόχου χαρτοφυλακίων ζωής για τις υπό εκκαθάριση ασφαλιστικές επιχειρήσεις «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.» και «COMMERCIAL VALUE A.A.E.», η οποία δημοσιεύθηκε στις Εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ», «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» και «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και το πλήρες κείμενο της ως άνω δημόσιας πρόσκλησης που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Τραπέζης της Ελλάδος.

Γ) Την σχετική από 06-06-2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, από τη οποία προκύπτει ότι δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον αναδοχής του χαρτοφυλακίου ζωής των υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.» και «COMMERCIAL VALUE A.A.E.», από ασφαλιστική εταιρεία που μπορεί να ασκεί νόμιμα στην Ελλάδα εργασίες ασφαλίσεων κλάδων ζωής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 του ν.δ. 400/1970 έως την 04-05-2012 που ήταν η καταληκτική ημερομηνία για την ως άνω εκδήλωση ενδιαφέροντος, ότι παρήλθε η προθεσμία της 31-05-2012 χωρίς να εγκριθεί σύμβαση μεταβιβάσεως των χαρτοφυλακίων ζωής των υπό ασφαλιστικής εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.» και «COMMERCIAL VALUE A.A.E.» ως προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 5 του Ν. 3867/2010 όπως ισχύει και επομένως έχουν επέλθει αυτοδικαίως οι αναφερόμενες στο ίδιο άρθρο έννομες συνέπειες δηλαδή η περάτωση της διαδικασίας του άρθρου 10 παρ. 4α του ν.δ. 400/1970 και της Β 2574/2009 αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών ως ισχύουν κατά το άρθρο 2 του Ν. 3867/2010, εφαρμόζονται δε για το εν λόγω χαρτοφυλάκιο, κατά την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου του Ν. 3867/2010, οι διατάξεις περί ασφαλιστικής εκκαθάρισης του ν.δ. 400/1970».

Μετά από 1004 ημέρες αναγγέλθηκε επίσημα, με αρκετή καθυστέρηση, το αναμενόμενο.
Παρόλα αυτά, μετά από 1000 ημέρες και 4 ελεγκτικές εταιρείες (HEWITT-T&D-Ernest & Young, KPMG) ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΤτΕ, το άνοιγμα της Ασπίς!

Για την ιστορία

21-09-2009 Ανάκληση της Ασπίς (ημερομηνία αποτίμησης του χαρτοφυλακίου με ότι σημαίνει αυτό)
28-02-2010 Ανάθεση εργασιών στον επόπτη.
02-08-2010 Δημοσίευση του Ν.3867 Δημιουργία του Εγγυητικού.
02-08-2011 Τελευταία ημέρα για την λεγόμενη αναδοχή. (πρώτη ημερομηνία)
04-08-2011 Δημοσίευση του Ν.4002 Παράταση της ημερομηνίας αναδοχής.
31-10-2011 Ανάρτηση προσωρινού χαρτοφυλακίου (τελευταία ημέρα)
09-01-2012 Τελευταία ημέρα κατάθεσης ανακοπών για το χαρτοφυλάκιο.
28-02-2012 Τελευταία ημέρα αναδοχής. (δεύτερη ημερομηνία)
27-04-2012 Δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος για την Ασπίς (προκήρυξη αναδοχής)
31-05-2012 Τελευταία ημέρα αναδοχής (τρίτη ημερομηνία)
20-06-2012 Ανακοίνωση της ΤτΕ για την ΜΗ αναδοχή και ένταξη του χαρτοφυλακίου στην εκκαθάριση.

Ξεκινούμε πάλι από την αρχή;

Σίγουρα όχι.

Τι έχουμε:

Εχουμε τον 3867 το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής και την καταβολή του 70% του ανοίγματος της εταιρείας.
Εχουμε τις προεκλογικές δεσμεύσεις των κομμάτων (πλην ΠΑΣΟΚ) της κυβέρνησης (Ν.Δ, ΔΗΜ.ΑΡ) και της αξιωματικής αντιπολίτευσης (ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Εχουμε και τις προσωπικές δεσμεύσεις πολιτικών προσώπων που από ότι φαίνεται θα αναλάβουν το Υπουργείο Οικονομικών και μεγάλα Υπουργεία.
Εχουμε την διάθεση και το κουράγιο να συνεχίσουμε, με εφόδιο ότι έχουμε φέρει ως εδώ.
Εχουμε τις προτάσεις έτοιμες για να τις καταθέσουμε ΑΜΕΣΑ με την ανάληψη του συγκεκριμένου Υπουργείου Οικονομικών.
Εχουμε ήδη καταθέσει τις προτάσεις μας, στους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου, που έχουν επεξεργαστεί τις θέσεις μας.
Εχουμε τις εκθέσεις των ελεγκτικών εταιρειών και του επόπτη χαρτοφυλακίου ζωής του κ.Παντελίδη για την κατάσταση του χαρτοφυλακίου.
Εχουμε την δύναμη, την γνώση αλλά κυρίως την εμπειρία για να συνεχίσουμε με πιο γρήγορα και αποφασιστικά βήματα.

Τι ΔΕΝ είχαμε και θα επιδιώξουμε να βρούμε και να απαιτήσουμε.

Διάθεση ΓΙΑ ΛΥΣΗ και κυρίως ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ κινήσεις σε προσδιορισμένο χρονικό ορίζοντα, από πολιτικά πρόσωπα που ΔΕΝ επιζητούν την πολιτική μας εξαπάτηση γιατί οι καιροί έχουν δείξει ότι όλα μπορούν να αλλάξουν, αρκεί να το θέλουν πολύ, πολλοί.!!

2021-04-23T14:25:35+02:00
This website uses cookies and third party services. Ok