Loading...

Η παρακάτω επιστολή στάλθηκε σήμερα στον κ. Χαράλαμπο Βογιατζή στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος:

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΟΙ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

Αξιότιμε κύριε Βογιατζή
Η έκθεση του επόπτη χαρτοφυλακίου ζωής κ. Ι. Παντελίδη, η οποία αναρτήθηκε πρόσφατα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος, μαζί με τα προσωρινά χαρτοφυλάκια ζωής των ανακληθεισών ασφαλιστικών εταιρειών Ασπίς Πρόνοια και Commercial Value, περιέχει ουσιωδέστατες ανισορροπίες και αδικίες ως προς την αντιμετώπιση των ασφαλισμένων, επιδεινώνοντας περαιτέρω την ήδη πολύ άσχημη τροπή που έχει εξ’ αρχής πάρει το ζήτημα.
Οι αντιδράσεις του κόσμου στην συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης που έγινε την Τετάρτη –στην ασφυκτικά γεμάτη από εκατοντάδες ζημιωθέντες κεντρική αίθουσα του Porto Palace-ήταν εξαιρετικά έντονες, με απολύτως κυρίαρχη την αίσθηση ότι ο συνολικός χειρισμός του ζητήματος περικλείεται από σαφέστατες σκοπιμότητες και ύποπτα κίνητρα. Είναι βέβαιο ότι το ίδιο θα επαληθευτεί και στις επόμενες συγκεντρώσεις που ακολουθούν σε Αθήνα και Κρήτη.
Πριν αναλύσουμε τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που οδηγούν σε αυτά τα συμπεράσματα σας υπενθυμίζουμε ότι η ανάκληση της Ασπίς Πρόνοια στις 21/09/2009 είχε συνοδευτεί από γραπτές ανακοινώσεις και εγγυήσεις που απέρρεαν από τον νόμο 3790/2009 οι οποίες διαβεβαίωναν τους ασφαλισμένους ότι κανένας δεν θα χάσει τα χρήματά του και τις ασφαλιστικές σχέσεις που είχαν δημιουργηθεί, είχαν δε δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την εκκαθάριση της εταιρείας εν λειτουργία. Η λύση αυτή μας έβρισκε απόλυτα σύμφωνους αφού θα έλυνε το πρόβλημα άμεσα χωρίς να θιγούν τα συμφέροντα των ασφαλισμένων και χωρίς να επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός.
Αντί αυτού όμως σήμερα έχει δημιουργηθεί μια θλιβερή κατάσταση με πολλούς ασφαλισμένους –οι οποίοι ποτέ δεν αρνήθηκαν την τήρηση των συμβατικών τους υποχρεώσεων- να βρίσκονται στα όρια της ανέχειας. Ήδη χιλιάδες από αυτούς ή έχουν καταθέσει ή έχουν υποβάλλει στα δικηγορικά γραφεία αγωγές εναντίον του Ελληνικού δημοσίου οι οποίες όταν τελεσιδικήσουν θα ζημιώσουν πολλαπλάσια τα κρατικά ταμεία.
Τα ερωτήματά μας που εύλογα γεννιούνται από την μελέτη της έκθεσης είναι τα εξής:
· Με ποια λογική τα συμβόλαια ζωής τύπου unit linked αποτιμώνται σε τιμές μεριδίου, την στιγμή που τα χαρτοφυλάκια ζωής δεν τίθενται σε εκκαθάριση (Ν.Δ. 400/70 άρθρο 3 παρ.6) και επομένως όλα τα συμβόλαια είναι σε ισχύ;
· Με ποιο κοινό περί δικαίου αίσθημα και συνακόλουθη αντίληψη, αναγνωρίζεται –σωστά βέβαια- η υποχρέωση της εταιρείας στο ακέραιο, για όσους κατέθεσαν τα χρήματά τους σε προϊόντα Asset ή Mega Asset πριν ένα ή δύο χρόνια, ενώ για όσους κατέβαλλαν περιοδικά ή εφάπαξ ασφάλιστρα σε προϊόντα unit linked η αποτίμηση γίνεται σε τιμές μεριδίου;
· Πολλά προϊόντα Aspis Bond μετατράπηκαν σε Aspis Plus- μετά από 3 ή 4 χρόνια κατά πλειοψηφία -προκειμένου να πάρουν εγγυημένο επιτόκιο σε 7 χρόνια από την αρχική ημερομηνία έναρξης του συμβολαίου. Δηλαδή την ημερομηνία έναρξης του Aspis Bond. Τα Aspis Bond όταν μετατράπηκαν σε Aspis Plus είχαν ήδη εξασφαλίσει εγγύηση κεφαλαίου. Η αλλαγή σε Aspis Plus έγινε επί τω βελτίω. Ο επόπτης με μια ανερμήνευτη και αδικαιολόγητη απόφαση θεωρεί ημερομηνία έναρξης του συμβολαίου την ημερομηνία της τροποποίησης του Aspis Bond σε Aspis Plus μη λαμβάνοντας υπόψη του ότι δεν έχει τροποποιηθεί ούτε η ημερομηνία ούτε ο αριθμός συμβολαίου, ο δε πίνακας που είναι ενσωματωμένος στα συμβόλαια αυτά ορίζει ξεκάθαρα το πότε αρχίζουν να καταβάλλονται τα εγγυημένα ποσά. Το εξόφθαλμο αυτό ‘’λάθος’’ πρέπει να διορθωθεί άμεσα. Το γεγονός ότι ο επόπτης δεν θεωρεί κεκτημένες ούτε τις εγγυήσεις κεφαλαίου οι οποίες ήδη είχαν σχηματιστεί μας προβληματίζει ιδιαίτερα για ενδεχόμενες σκοπιμότητες.
· Σε πάρα πολλά σημεία της έκθεσης του επόπτη αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η εταιρεία όφειλε να έχει σχηματίσει απόθεμα για κάθε τύπου συμβολαίου των κλάδων ζωής Ι (ατομικά ασφαλιστήρια), ΙΙΙ (ατομικά ασφαλιστήρια ζωής συνδεδεμένα με επενδύσεις), VI (κεφαλαιοποίηση), VII (Ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής). Την 30/06/2009 η Ασπίς Πρόνοια δήλωσε στην ΕΠΕΙΑ τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία για τα αποθέματα του κάθε κλάδου. Αν τα αποθέματα κρίθηκαν ανεπαρκή και η παρανομούσα εταιρεία οδηγήθηκε σε αναστολή γι αυτό το λόγο, τότε ο επόπτης συνεχίζει την ίδια παρανομία μη αναγνωρίζοντας το επαρκές απόθεμα που έπρεπε να έχει σχηματιστεί για κάθε προϊόν την 21/09/2009. Για παράδειγμα, εάν unit linked προϊόν διάρκειας 10 ετών έπρεπε να αποδώσει εγγυημένο κεφάλαιο 100 μονάδων σε χρονικό διάστημα ενός έτους μετά την ανάκληση, δεν θα έπρεπε να είχε ήδη σχηματίσει εγγυήσεις ίσες με 90 μονάδες ένα έτος πριν; Αντί να αναγνωριστεί αυτή η πραγματικότητα, ο επόπτης νομιμοποιεί την παρανομία της εταιρείας –λόγω και της οποίας έγινε η ανάκλησή της- και αποδίδει στον ασφαλισμένο 5 μονάδες! κατά μέσο όρο.
· Οι αυθαίρετοι αυτοί υπολογισμοί μποϋκοτάρουν την μελλοντική προσπάθεια εύρεσης αναδόχου ασφαλιστικής εταιρείας. Εάν δηλαδή νομιμοποιηθούν και αναγνωριστούν οι υποχρεώσεις της εταιρείας σε αυτά τα ανεπαρκέστατα ποσά, τότε ο υποψήφιος ανάδοχος θα έχει να λαμβάνει από το εγγυητικό κεφάλαιο σχεδόν μηδενικά κεφάλαια, ενώ θα πρέπει να αποδώσει στην λήξη των συμβολαίων ακέραια τα εγγυημένα ποσά. Άρα γίνεται απολύτως απαραίτητο να αναγνωριστούν υποχρεώσεις ευθέως ανάλογες με τα αποθέματα που έπρεπε νόμιμα να τηρούν οι ασφαλιστικές εταιρείες, αλλιώς καταστρατηγείται ο ίδιος ο νόμος.
· Σύμφωνα με πληροφορίες, το απόθεμα για καταβολή αποζημιώσεων υγείας δεν επαρκεί ούτε κατ’ ελάχιστο για τις εκκρεμείς ζημιές. Παρ’ όλα αυτά τα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα βάσει του Ν. 3790 θα πάρουν το 50% των οφειλομένων νοσηλειών από την περιουσία της ΕΠΕΙΑ ποσό που όχι μόνο τα καλύπτει πλήρως αλλά τους αφήνει και κέρδος. Γι αυτή την τεράστια προνομιακή διάκριση θα πρέπει να δοθούν επαρκείς εξηγήσεις στους καταταλαιπωρημένους ασφαλισμένους οι οποίοι περιμένουν με αγωνία να πάρουν πίσω τα χρήματα που κατέβαλλαν, διαβάζοντας ταυτόχρονα σαν ανέκδοτο την ανάρτηση του επόπτη που δείχνει τα συμβόλαιά τους σε ισχύ.
· Στις σελίδες 319-320 της έκθεσης του επόπτη φαίνεται με σαφήνεια ότι εξαιτίας της ανάκλησης των ασφαλιστικών εταιρειών προέκυψε σημαντικότατη ζημιά στα περιουσιακά τους στοιχεία. Η απερίσκεπτη και μη ψύχραιμη αυτή απόφαση σε συνδυασμό με την εγκληματική ολιγωρία στο θέμα της εύρεσης αναδόχου γιγάντωσε το άνοιγμα και κατέστησε το πρόβλημα σχεδόν μη διαχειρίσιμο.

Λάβετε υπόψη σας επίσης ένα σοβαρότατο θέμα:

· Υπάρχουν χιλιάδες ασφαλισμένοι οι οποίοι έχουν υπογράψει δανειακές συμβάσεις με τράπεζες πληρώνοντας μόνο τόκους, έχοντας εκχωρήσει το κεφάλαιο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου τους στο πιστωτικό ίδρυμα. Οι τράπεζες ζητάνε τώρα αυτά τα κεφάλαια από τους ασφαλισμένους οι οποίοι φυσικά δεν δύνανται να τα επιστρέψουν. Τα ασφαλιστήρια αυτά είναι κατ’ αποκλειστικότητα τύπου unit linked.

Θεωρούμε την αντιμετώπιση των unit linked προϊόντων, καταχρηστική αναιτιολόγητη και σαφέστατα άδικη για τους ασφαλισμένους. Ο επόπτης καταχράζεται το δικαίωμα εξουσίας και την απαλλαγή ευθυνών που του δίνει ο νόμος και αναμορφώνει το χαρτοφυλάκιο με ακατανόητο και προκλητικό τρόπο, προκειμένου να φανεί ότι το άνοιγμα των ανακληθεισών εταιρειών είναι μικρότερο.
Σπρώχνει με αυτόν τον τρόπο χιλιάδες ασφαλισμένους στις δικαστικές αίθουσες και σε επιπρόσθετες δαπάνες- εκτός των δεδομένων αγωγών εναντίον του Ελληνικού δημοσίου- για την κατάθεση αιτήσεων ανακοπών που στοιχίζουν τουλάχιστον 600€ έκαστη, χρήματα που λείπουν τραγικά από κάθε Ελληνική οικογένεια αυτή την εποχή.
Θέτουμε τα ανωτέρω υπόψη σας και ζητάμε άμεσα συνάντηση μαζί σας προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτή την ασφυκτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, η οποία μπορεί να οδηγηθεί σε λύση με δημιουργικό τρόπο, εφόσον επικρατήσει επιτέλους η κοινή λογική.

Ο Πρόεδρος Ο Οργανωτικός Γραμματέας

Θ. Πετρίδης Ν. Κεχαγιάογλου

2021-05-03T11:27:45+02:00
This website uses cookies and third party services. Ok