Loading...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ

Επιστολή στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γ. Προβόπουλο

“Αξιότιμε κ. Προβόπουλε,
Θα γνωρίζετε ασφαλώς το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα που έχει προκύψει από την ανάκληση των ασφαλιστικών εταιρειών ζωής Ασπίς Πρόνοια και Commercial Value. Πρόβλημα, το οποίο αναδεικνύει σε όλη της την τραγική διάσταση την ανεπάρκεια των διοικητικών μηχανισμών πρόληψης και πρόνοιας του κρατικού μηχανισμού, θέμα το οποίο θίγεται σε κάθε σας τακτική έκθεση και προτείνετε μέτρα. Δυστυχώς το πρόβλημα αυτό έχει επηρεάσει σε καίριο βαθμό έναν βασικό πυλώνα του οικονομικού μας συστήματος, τον ασφαλιστικό θεσμό. Η κρίση εμπιστοσύνης που βιώνει σήμερα όλη η ελληνική κοινωνία πλήττει τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες σήμερα θα παρέμεναν ουσιαστικά ανέπαφες αν δεν είχαν προηγηθεί τα φαινόμενα των προαναφερόμενων ανακλήσεων. Ο λόγος που θα παρέμεναν ανέπαφες είναι ότι οι επιπτώσεις του PSI είναι ασήμαντες σε σχέση με τις επιπτώσεις στις τράπεζες, ενώ θα αποτελούσαν τη μόνη αξιόπιστη εναλλακτική λύση και απάντηση στα αδιέξοδα των κοινωνικών ταμείων πρόνοιας και συνταξιοδότησης.

Είναι απορίας άξιον γιατί αυτή η αυτονόητη κατάληξη δεν προβλέφθηκε την ώρα που έπρεπε να προβλεφθεί. Ο Σύλλογός μας μέχρι τώρα έχει κάνει αναρίθμητες προτάσεις που πάντα εστίαζαν στον πυρήνα του προβλήματος και έδιναν λύσεις απλές και εφαρμόσιμες.

Προκειμένου να μην μακρηγορούμε ζΚοιτάζοντας όμως μπροστά, απευθυνόμαστε σε εσάς προκειμένου να προωθήσετε τη μόνη λύση που μπορεί να σώσει τα προσχήματα και να λειτουργήσει επιτέλους προς όφελος της ασφαλιστικής αγοράς.

Την Παρασκευή 04/05/2012 έληξε η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναδοχή των χαρτοφυλακίων των ανακληθεισών εταιρειών. Όπως ήταν φυσικό επακόλουθο δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από καμία ασφαλιστική εταιρεία, αφού αυτό έγινε με δυόμιση χρόνια καθυστέρηση!

Είναι τουλάχιστον κωμικό και καταδεικνύει την έλλειψη σοβαρότητας των αρμόδιων κρατικών λειτουργών που ασχολήθηκαν με την υπόθεση,να γίνει αναδοχή σε χαρτοφυλάκια των οποίων η εναπομένουσα ασφαλιστική ύλη είναι απολύτως προβληματική. Η αναδοχή θα είχε απόλυτη επιτυχία εφόσον είχε προετοιμαστεί ταυτόχρονα με τις ανακλήσεις έτσι ώστε οι ασφαλισμένοι οι οποίοι συνέθεταν το συνολικό εν ισχύ χαρτοφυλάκιο των εταιρειών να μην είχαν κανέναν λόγο να μετακινηθούν. Έτσι δεν θα είχε πληγεί ούτε κατ’ ελάχιστον και η ασφαλιστική τους συνείδηση, γεγονός που ιδιαίτερα σήμερα -επιπρόσθετα και απολογιστικά- λειτουργεί εναντίον του θεσμού.

Μην μακρηγορώντας ζητάμε την ουσιαστική σας παρέμβαση και βοήθεια σε δύο βασικά προβλήματα που παραμένουν, τα οποία εφόσον λυθούν θα συμπαρασύρουν μαζί τους και τα μικρότερα:

· Η μη εύρεση αναδόχου ασφαλιστικής εταιρείας ενεργοποιεί άμεσα τον νόμο 3867 άρθρο 2 παρ. 5 προκειμένου να αποδοθεί το 70% των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών εταιρειών στους ασφαλισμένους από το εγγυητικό κεφάλαιο ζωής.. Το προϊόν της ασφαλιστικής εκκαθάρισης μπορεί να αποδοθεί όταν περατωθεί η διαδικασία αυτής, η οποία είναι ιδιαίτερα μακροχρόνια. Το πρόβλημα είναι ότι το εγγυητικό κεφάλαιο ζωής, το οποίο έχει την υποχρέωση να καταβάλλει τα κεφάλαια στους δικαιούχους, αυτή τη στιγμή διαθέτει ελάχιστα χρήματα σε σχέση με τις υποχρεώσεις του αφού ιδρύθηκε -με τον ίδιο νόμο- τον Ιανουάριο του 2011. Το γεγονός όμως ότι συσσωρεύει εισφορές 20-30 εκ.? ετησίως το καθιστούν έναν αξιόχρεο δανειζόμενο. Οι νόμοι 3867 (άρθρο 10 παρ.3) και 4002 (άρθρο 17) ορίζουν με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να δανειοδοτηθεί το εγγυητικό κεφάλαιο. Μία εναλλακτική πρόταση όμως θα μπορούσε να είναι η δανειοδότηση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο προφανώς δεν έχει μονοσήμαντη αποστολή, αλλά στους σκοπούς του πιστεύουμε ότι περιλαμβάνει και τη σταθερότητα του ασφαλιστικού πυλώνα.

· Η αποτίμηση των unit linked προϊόντων έγινε σε τιμές μεριδίου της ημερομηνίας ανάκλησης των ασφαλιστικών εταιρειών μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ενσωματωμένες εγγυήσεις που περιείχαν. Έτσι εμφανίζονται τραγελαφικές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, συμβόλαια που σε 2 ή 3 μήνες θα είχαν αξία 100 μονάδων, εμφανίζονται με αξία 5. Το ερώτημα εστιάζεται στο πώς τα χρήματα αυτά θα ”γεννηθούν” ξαφνικά την ημερομηνία πληρωμής αν δεν υπάρχει πρόβλεψη για σταδιακή αποθεματοποίηση. Αυτή η στρέβλωση πρέπει να διορθωθεί άμεσα, διότι εκτός της απόγνωσης που βιώνουν 67000 κάτοχοι τέτοιων συμβολαίων, επιπροσθέτως δημιουργεί εξαιρετικά μεγάλη ζημιά στην αγορά, η οποία είναι γεμάτη με προϊόντα unit linked εγγυημένου κεφαλαίου ή επιτοκίου.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι με τη μεθοδικότητα και την αποτελεσματικότητα που σας διακρίνει θα δώσετε λύση σε αυτό το πολύ σημαντικό κοινωνικό ζήτημα που βασανίζει επί 2,5 χρόνια εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους, οι οποίοι είναι οι μόνοι αναίτιοι γι’ αυτή την τραγική κατάσταση.

Θα είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβολή χρειαστεί.”

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

ΔΣ Συλλόγου Ζημιωθέντων από Ασπίς Πρόνοια

2021-04-23T15:00:37+02:00
This website uses cookies and third party services. Ok