Loading...

Στη Βουλή φέρνει η Δημοκρατική Συμμαχία το θέμα της ΑΣΠΙΣ μετά τη συνεργασία των μελών του ΔΣ με την Ντόρα Μπακογιάννη και τον βουλευτή Λευτέρη Αυγενάκη.

Επίκαιρη επερώτηση:«Ορατός ο κίνδυνος αδυναμίας αποκατάστασης των ζημιωθέντων ασφαλισμένων της Ασπίς Πρόνοια και της Comnmercial Value»

Να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος για την αποκατάσταση των ζημιωθέντων ασφαλισμένων της Ασπίς Πρόνοια και της Commercial Value, όπως και επί της διαδικασίας της εξεύρεσης αναδόχου, ζητούν οι Βουλευτές της Δημοκρατικής Συμμαχίας, καλώντας με επίκαιρη επερώτησή τους τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, να τοποθετηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής επί του θέματος.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη κοινοβουλευτική πρωτοβουλία έρχεται σε συνέχεια της συνάντησης που είχε πραγματοποιήσει η Πρόεδρος του κινήματος, κα. Ντ. Μπακογιάννη, κατόπιν πρωτοβουλίας του Βουλευτή Ηρακλείου, Λευτέρη Αυγενάκη, με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ζημιωθέντων από την Ασπίς Πρόνοια και την Commercial Value.

Ειδικότερα, το κείμενο της επίκαιρης επερώτησης που συνυπογράφουν όλοι οι Βουλευτές της Δημοκρατικής Συμμαχίας, έχει ως εξής:

«Στις 16 Μαΐου 2011 συμπληρώθηκαν 600 ημέρες από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Ασπίς Πρόνοια και κατόπιν της Comnmercial Value. Ωστόσο, έως σήμερα δεν έχει υπάρξει ουδεμία ουσιαστική λύση για την αποκατάσταση των 1.000.000 άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων, που ζημιώθηκαν από το κλείσιμο των δύο εταιρειών.

Μετά την ψήφιση του νόμου 3867/2010 (ΦΕΚ 128 A’/3.8.2010), για την αποκατάσταση των ζημιωθέντων ασφαλισμένων της ΑΣΠΙΣ κατέστη αναγκαία η εξεύρεση αναδόχου, ο οποίος και θα αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας. Ωστόσο, για την εκπλήρωση της συγκεκριμένης απαραίτητης, αλλά εξαιρετικά περιοριστικής, προϋπόθεσης για την επίλυση του ζητήματος είναι κρίσιμο να υπάρξουν ουσιαστικές ενέργειες και αποτελεσματικοί χειρισμοί από την πλευρά της κυβέρνησης, που έως σήμερα απουσιάζουν. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που δεν βρεθεί ανάδοχος, είναι πολύ πιθανόν οι ασφαλιστικές εταιρείες να προσφύγουν κατά της αναδρομικότητας του νόμου, όπως εξάλλου έχουν σαφώς δηλώσει σε ανακοινώσεις τους, καταστρατηγώντας στην ουσία τη δυνατότητα αποκατάστασης των ασφαλισμένων της ΑΣΠΙΣ βάσει των ρυθμίσεων του προαναφερθέντος νόμου.

Κατά την παρούσα περίοδο, μετά τον έλεγχο του κράτους, οι εταιρείες έχουν τεθεί σε ένα καθεστώς εκκαθάρισης. Επομένως, χιλιάδες άμεσα και έμμεσα θιγόμενοι, η μεγαλύτερη πλειονότητα των οποίων έχουν συμβόλαια σύνταξης και υγείας, αντιμετωπίζουν πλήρη αδυναμία απολαβής των παροχών που έχουν πληρώσει επί χρόνια. Την προβληματική κατάσταση επιτείνουν περιπτώσεις τραπεζικών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων, που ζητούν από τους ασφαλισμένους, μέσω εξωδίκων, χρήματα για υπηρεσίες που τους παρείχαν και ουδέποτε αποζημιώθηκαν λόγω της κατάρρευσης του ομίλου. Επιπροσθέτως, έκθεση του Επόπτη Χαρτοφυλακίου Ζωής, καταγράφει ότι οι ασφαλισμένοι με συμβόλαια υγείας που έχουν δεχθεί εξώδικα από κλινικές, παρά την εξόφληση των ασφαλίστρων τους, θα λάβουν αποζημίωση από 0% έως 8%! Συναφώς σημειώνεται ότι παρόλο που τα ασφαλιστικά συμβόλαια παραμένουν εν ισχύ, δεν ισχύουν στην πραγματικότητα, καθώς κανένα νοσοκομείο δεν δέχεται συμβόλαια υγείας, με αποτέλεσμα την απώλεια 15 με 20 εκατομμυρίων το χρόνο.

Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται ότι ενώ το κλείσιμο των δύο εταιρειών συνεπάγονταν ζημία της τάξεως των 205-210 εκατομμυρίων ευρώ, αυτή έχει ανέλθει σήμερα στα περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, όσο παρατείνεται το διάστημα που οι δύο εταιρείες δεν λειτουργούν, την εν λόγω ζημία θα υποχρεωθεί να την πληρώσει το κράτος, έστω στο ποσοστό του 70%. Εάν δεν υπάρξει ανάδοχος, η συγκεκριμένη ζημία θα αυξάνεται διαρκώς.

Είναι επίσης γεγονός ότι η εποπτεία των εν λόγω ασφαλιστικών εταιρειών, έχει περάσει στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ωστόσο, παρόλο που κατά το γράμμα του νόμου, εάν δεν υπάρξει ανάδοχος, το κράτος θα αναλάβει το 70% των υποχρεώσεων απέναντι στους πολίτες, η Τράπεζα της Ελλάδος υποστηρίζει ότι οι αποζημιώσεις θα φτάσουν μέχρι του ορίου μόνο των 30.000 ευρώ για κάθε έναν από τους ασφαλισμένους, κάτι που ανησυχεί εντόνως χιλιάδες θιγόμενους.

Σε γενικότερο επίπεδο, η συγκεκριμένη κατάσταση έχει δημιουργήσει τεράστια ανασφάλεια στους πολίτες απέναντι στην ιδιωτική ασφάλιση και έχει κλονίσει ανεπανόρθωτα την εμπιστοσύνη τους απέναντι στις εταιρείες, ενώ είναι φανερή η αδυναμία του κράτους να τους προστατεύσει σε περίοδο ανάγκης.

Δεδομένου ότι η σημερινή αδιέξοδη κατάσταση αποδεικνύει την αδυναμία της κυβέρνησης να διαχειριστεί την κατάσταση, αλλά και την απουσία της όποιας προόδου για την ουσιαστική επίλυση του ζητήματος και αποκατάσταση των δικαιωμάτων και των αιτημάτων των ζημιωθέντων ασφαλισμένων,

ΕΠΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
1. Ποιες είναι ακριβώς οι έως σήμερα ενέργειες της κυβέρνησης για την εξεύρεση αναδόχου για την ανάληψη των ασφαλιστήριων συμβολαίων της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ; Ποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα επέφεραν;

2. Εφόσον βρεθεί ο ανάδοχος, ποια είναι ακριβώς η διαδικασία που πρόκειται να ακολουθηθεί για την πλήρη αποκατάσταση των ασφαλισμένων;

3. Εάν τελικά δεν βρεθεί ανάδοχος, με ποια μέσα και τρόπους πρόκειται να διασφαλίσει η κυβέρνηση ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν θα προσφύγουν κατά της αναδρομικότητας του νόμου;

4. Εάν δεν βρεθεί ανάδοχος και δεν προσφύγουν οι ασφαλιστικές εταιρείες κατά της αναδρομικότητας του νόμου, η διαδικασία εκκαθάρισης θα ακολουθήσει τη συνήθη διαδικαστική οδό, δηλαδή θα ολοκληρωθεί σε περίπου 10 χρόνια, οπότε και τελικώς θα αποζημιωθούν οι ασφαλισμένοι και σε ποιο ποσοστό;

5. Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης σχετικά με την πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος, για την τροποποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και τη θέσπιση πλαφόν στα 30.000 ευρώ για τις αποζημιώσεις των ασφαλισμένων της Ασπίς Πρόνοια και της Commercial Value;

6. Ποια είναι η ακριβής διαδικασία επιλογής των εκκαθαριστών;

7. Ποια είναι τελικώς η ημερομηνία παραγραφής για την προσφυγή των ασφαλισμένων στα διοικητικά δικαστήρια; Ελήφθη αυτή υπόψη στο σχεδιασμό του Υπουργείου;

8. Ζητήθηκε η δικαστική συνδρομή αρχών και άλλων χωρών για τις σχετικές με την υπόθεση έρευνες και εάν ναι, πότε και με ποιο αποτέλεσμα;»

Σημειώνεται ότι βάσει του Κανονισμού της Βουλής, η συγκεκριμένη επίκαιρη επερώτηση πρόκειται να προγραμματιστεί προς συζήτηση στην Ολομέλεια τις επόμενες ημέρες.

2021-05-06T15:59:48+02:00
This website uses cookies and third party services. Ok