Loading...

Αγαπητά μας μέλη,
Με αυτή την επιστολή θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τις πρόσφατες εξελίξεις στα ζητήματά μας, να απαντήσουμε σε κάποιες απορίες σας και να σας πληροφορήσουμε για τις μελλοντικές μας κινήσεις.
Σχετικά με τους δικαιούχους ποσών από συμβόλαια τα οποία είναι αναρτημένα στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής (ΚΔΑ), οι καταβολές ποσών θα αρχίσουν περίπου από τις 15/12/2016. Οι ασφαλισμένοι Commercial Value θα λάβουν αρχικά το 50% περίπου των αναγνωρισμένων ποσών που τους οφείλονται, ενώ οι ασφαλισμένοι της Ασπίς Πρόνοια θα λάβουν από 5%-8% του ποσού αναλόγως τον τύπο του συμβολαίου που κατέχουν. Tο ύψος του ποσού της προσωρινής διανομής, εξαρτάται από τα ταμιακά διαθέσιμα της κάθε εταιρείας σε σχέση με τις υποχρεώσεις της. Η περιουσία της Ασπίς Πρόνοια δεν μπορεί ακόμα να εκποιηθεί διότι στην συντριπτική της πλειοψηφία αποτελείται από ακίνητα, οπότε η διαδικασία αποζημίωσης γι αυτά θα αρχίσει σε άλλο χρονικό σημείο. Οι διανομές θα γίνονται κατά 1000δες συμβολαίων σε τακτά χρονικά διαστήματα (ίσως 2 ή 3 φορές τον μήνα όπως ενημερωθήκαμε). Θα γίνονται καταβολές σε 2000 δικαιούχους συμβολαίων, 1000 από κάθε εταιρεία. Οι αριθμοί συμβολαίων των αποζημιωθέντων θα αναρτώνται στο www.aspispronia.gr.

Σχετικά με όσους έχουν κάνει ανακοπή, ενημερώνουμε ότι οι ανακοπές που είχαν θέμα ”μη αναγγελθέντα συμβόλαια” πηγαίνουν αρκετά καλά αφού έχουν κερδηθεί περισσότερες από τις μισές, ενώ ιδιαίτερα ευνοϊκές αποφάσεις παίρνονται για τις εκπρόθεσμες ανακοπές οι οποίες κερδίζονται σε ποσοστό 90%. Αντιθέτως δεν πάνε καλά οι ανακοπές των συμβολαίων ASSET ΑΑ2 οι οποίες δεν γίνονται δεκτές σε ποσοστό 90%. Όλες οι ανακοπές πάντως θα πάνε στο εφετείο είτε από τους ασφαλισμένους είτε από τους εκκαθαριστές πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.
Σε πολιτικό επίπεδο οι προσπάθειές μας εντείνονται και πολύ σύντομα θα υπάρξει συνάντηση με το υπουργείο οικονομικών. Ο σκοπός μας είναι η υποβολή ενός σχεδίου βάσει του οποίου όλα τα συμβόλαια θα αποζημιωθούν από το εγγυητικό κεφάλαιο ανεξαρτήτως του τύπου και της ημερομηνίας έναρξής τους. Οι επαφές βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο, ανταλλάσσονται συνεχώς στοιχεία και ελπίζουμε πλέον βάσιμα σε θετικές εξελίξεις, αν και δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη πλέον στην ταχύτητα λήψης αποφάσεων των αρμοδίων φορέων.
Είναι καλό επίσης να ξεκαθαρίσουμε μια απορία που υπάρχει σε μερικά μέλη μας, σχετικά με τον ρόλο της εκκαθάρισης και τον ρόλο του Συλλόγου. Υπάρχει σαφής διαχωρισμός ρόλων μεταξύ μας. Η εκκαθάριση κάνει την απογραφή των ασφαλιστικών συμβάσεων, ελέγχει τα μητρώα, καταγράφει τις απαιτήσεις, προσδιορίζει την αξία των περιουσιακών στοιχείων των ασφαλιστικών εταιρειών, εκμεταλλεύεται την περιουσία τους και έχει την υποχρέωση να διανείμει τα περιουσιακά στοιχεία σύμμετρα και αναλογικά στους ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν προνόμιο έναντι όλων των πιστωτών (πλην εργαζομένων).
Ο Σύλλογος από την άλλη πλευρά, είναι ο συλλογικός φορέας των ζημιωθέντων της ΑΣΠΙΣ και COMMERCIAL VALUE που αγωνίζεται για την αποζημίωση τους, μη έχοντας καμία οικονομική διαχείριση των περιουσιακών αποθεμάτων των παραπάνω εταιριών αλλά ούτε και του Εγγυητικού κεφαλαίου ζωής. Προτείνει λύσεις, ελέγχει και όπου χρειάζεται καταγγέλλει την εκκαθάριση, τους εκάστοτε αρμόδιους υπουργούς και όσους επιβουλεύονται τα συμφέροντα των ασφαλισμένων μελών και μη μελών μας.
Έτσι αρχικά αγωνιστήκαμε για να γίνει εκκαθάριση της εταιρείας εν λειτουργία -πρακτική που όλοι εκ των υστέρων αναγνώρισαν ως την καλύτερη επιλογή, έπειτα για να ψηφιστεί ο νόμος 3867 που προβλέπει την συμμετοχή του Εγγυητικού κεφαλαίου στις αποζημιώσεις, εν συνεχεία για να εφαρμοστεί ο νόμος, να αρχίσουν οι διανομές των ποσών κλπ. Ταυτόχρονα προάσπισε τα οικονομικά συμφέροντα των ασφαλισμένων κάνοντας συμφωνίες για τις όποιες δικονομικές ενέργειες χρειάστηκαν και θα χρειαστούν με πολύ χαμηλά κοστολόγια αλλά και με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα, ενώ συνεχίζει να μάχεται σε όλα τα επίπεδα για την γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη ικανοποίηση των συμφερόντων των ασφαλισμένων. Δεν διστάσαμε και δεν θα διστάσουμε να τα βάλουμε με οποιονδήποτε στρέφεται εναντίον αυτών των συμφερόντων, με πολύ πρόσφατη την συνέντευξη τύπου που κάναμε το καλοκαίρι καταγγέλλοντας όλα όσα είχαμε διακρίνει να εξυφαίνονται εις βάρος μας, με αποτέλεσμα έκτοτε να υπάρξει καλύτερη αντιμετώπιση των ασφαλισμένων σε κάθε επίπεδο.

Κλείνοντας, σας ενημερώνουμε ότι εντός του τριημέρου 6-8 Ιανουαρίου 2017 θα γίνει στο Hilton σε αίθουσα που θα μας παραχωρηθεί στα πλαίσια του Money Show, συγκέντρωση των ασφαλισμένων του Ομίλου Ασπίς κατά την διάρκεια της οποίας θα γίνει πλήρης ενημέρωση για όλες τις ως τότε εξελίξεις οι οποίες ελπίζουμε να είναι πολύ θετικές. Θα θέλαμε οπωσδήποτε να παρευρεθείτε για να δηλώσουμε όλοι ηχηρά την παρουσία μας και την πίστη μας ότι στο τέλος θα κερδίσουμε τον πόλεμο εις βάρος όλων όσων αγωνίστηκαν για το αντίθετο. Πολύ σύντομα θα σας ενημερώσουμε για την ακριβή ημερομηνία και τον χώρο της συγκέντρωσης.

Tο Δ.Σ του Συλλόγου

2021-04-17T07:09:09+02:00
This website uses cookies and third party services. Ok