Loading...

“Σύμφωνα με τον Ν.Δ.400/70 και τον Ν.3867/10 η ανάρτηση των απαιτήσεων έπρεπε να είχε γίνει εως 28/2/2011 και η διαδικασία αναδοχής η εκκαθάρισης έληγε στις 3/8/2011.Με το άρθρο 17 του Ν.4002/2011 οι χρόνοι παρατάθηκαν για την μεν πρώτη περίπτωση 31/10/2011 και για την δεύτερη την 31/3/2012.

Με τους ανωτέρω νόμους προσδιορίζεται και η διαδικασία των ενστάσεων-ανακοπών εντός 45ημερών από την 3η δημοσίευση σε εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας (δηλ.στην περίπτωσή μας η 09/01/2012.)

Σε κάθε περίπτωση,η ΜΟΝΗ διαδικασία, που θα πρέπει να ακολουθηθεί, εφόσον υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ του προσδοκώμενου ποσού (που και για αυτό θα πρέπει να γνωρίζεται αν είναι αυτό, που ορίζεται σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου) και αυτό που δημοσιεύθηκε,είναι η κατάθεση ένστασης κατά του πίνακα,στο Πρωτοδικείο Αθηνών εντός των προβλεπομένων προθεσμιών.

Η ανωτέρω διαδικασία ΔΕΝ ταυτίζεται σε καμία περίπτωση με τις όποιες αγωγές, έχουν ήδη κατατεθεί κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

Καλό θα ήταν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τους δικηγόρους τους, όπως βέβαια και για κάθε θέμα που αφορά τις αγωγές.

Στην αντίθετη περίπτωση,αποδεχόμενοι το αναγραφόμενο ποσό (έστω και αν είναι αποτέλεσμα λανθασμένου υπολογισμού) αδυνατίζουμε αν όχι μηδενίζομαι , την δυνατότητα της θετικής κατάληξης, όποιας κατοπινής δικαστικής διεκδίκησης.

Βέβαια όποιες ενστάσεις γίνουν, τα συμβόλαια στα οποία αναφέρονται, θα εξαιρεθούν από το χαρτοφυλάκιο Ζωής και θα ενταχθούν στην εκκαθάριση.

Οταν θα εκδικαστεί η ένσταση και εκδοθεί θετική απόφαση, αυτά θα ενταχθούν ξανά(?) στο χαρτοφυλάκιο Ζωής(!)

Η αναγνώριση της απαίτησης από τον επόπτη ΔΕΝ σημαίνει ότι αυτό το ποσό υπάρχει στην εταιρεία και θα καταβληθεί στους δικαιούχους από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι ακόμη είμαστε στην αρχή των διαδικασιών που ορίζονται στους ανωτέρω Νόμους, και χρονικά την δεδομένη χρονική στιγμή ΔΕΝ διαφαίνεται συγκεκριμένος ορίζοντας καταβολής των αποζημιώσεων μας.

Το ύψος της αποθεματοποίησης με 21/9/09 ήταν κατά μέσο όρο 18,4% (σήμερα ή όποτε τελεσφορήσουν οι διαδικασίες εκκαθάρισης θα είναι…) που σημαίνει ότι το υπόλοιπο 71,6% και σε ποσοστό 70% (δηλ.το 50,10% των 500 εκατομμυρίων περίπου έλλειμμα, κάπου 250 εκ.ευρώ) θα πρέπει να καλύψει (σύμφωνα με τον 3867/10) το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής στα επόμενα χρόνια.(σημερινές εισπράξεις του Ταμείου …17εκατ.ευρώ!!)

Θα επανέλθουμε, διεξοδικότερα, αργότερα αφού μελετήσουμε και την 378σελιδη και 502σελιδη έκθεση του επόπτη για την Ασπίς και την Commercial Value.

Μερικές πρώτες απαντήσεις σε ερωτήματά σας.

1ον. Τα συμβόλαια Aspis plus που γίνανε από μετατροπή του Aspis Bond ο επόπτης τα λαμβάνει υπόψη του ως νέα συμβόλαια με έναρξη την ημερομηνία μετατροπής τους.

Αυτό σημαίνει όσα συμβόλαια δεν είχαν προλάβει στις 21/9/09 να συμπληρώσουν 7 χρόνια δεν υπολογίζονται με εγγυημένη αξία λήξης, αλλά σύμφωνα με την αποτίμηση του μεριδίου του Ασπίς Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο. (τιμή της 21/9 περίπου 0,35cent του ευρώ)

Περίπτωση που Aspis Bond αποζημιώνεται με μερίδιο δεν υπάρχει, γιατί μετά την τριετία(είχε εκδοθεί συνήθως το 98/99 η το 2000)το προϊόν είχε εγγυημένο ποσό του κεφαλαίου.

Θα πρέπει να δείτε, αν είναι Bond ή έχει μετατραπεί σε Plus.

2ον. Στις περιπτώσεις με λανθασμένες ημερομηνίες γεννήσεως, θα πρέπει να δείτε αν υπάρχει φωτοτυπία της αίτησης που είχε γίνει για την έκδοση του συγκεκριμένου συμβολαίου και υπάρχει λάθος εγγραφή ή να επικοινωνήσετε με την εταιρεία, για να σας διευκρινήσουν ποια ημερομηνία έχουν περάσει από λάθος στο σύστημα.

3ον.Σε περίπτωση που υπάρχουν θάνατοι ή ανικανότητες ή οποιαδήποτε μεταβολή στην υγεία των δικαιούχων των συμβολαίων πρέπει ΑΜΕΣΑ να αναγγελθούν στην εταιρεία.

4ον.Οσα συμβόλαια είχαν κατατεθεί για εξαγορά και δεν είχε εισπραχθεί το ποσό, θα πρέπει κανονικά να υπάρχουν στους πίνακες ως εν ισχύ με το αναλογούν ποσό.

Εφόσον δεν υπάρχει, θα πρέπει να γίνει ένσταση.

5ον.Συνολική Αξία Μεριδίων Α.Λ.Α.(Αποταμιευτικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου)

Λαμβάνουμε υπόψη μας την τελική αναγνωρισμένη αξία υποχρέωσης (εγγυημένο)

6ον.Οσοι δεν βρίσκουν το συμβόλαιο τους σημαίνει πως έχει εξαιρεθεί από τον πίνακα.

(μπορεί από λάθος η αν είναι από τα λεγόμενα “μη νόμιμα”). Λύση η ένσταση.

7ον.Η μέχρι τώρα ανάγνωση έχει δείξει ότι τα Asset ή Mega Asset “γλυτώνουν” μέχρι τώρα το “κούρεμα” αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά όλα θα πληρωθούν αύριο και στο ακέραιο.

Διαδικασία Ερευνας για Αποζημιώσεις θανάτων η Ανικανοτήτων η Νοσηλείας.

1ο.Τσεκάρουμε πάνω στις αναγγελθείσες απαιτήσεις αποζημιώσεων.

2ο.Ελέγχουμε αν έχει γίνει η καταγραφή με τι ποσό.

3ο.Τσεκάρουμε στις αναγνωρισμένες απαιτήσεις

4ο.Αν αυτά τα δύο δεν συμφωνούν πάμε σε ένσταση.

Παρακαλούμε να καταγράφετε τα ερωτήματά σας με σαφήνεια και να στέλνετε όσα δεν έχουν απαντηθεί.

Θα προσπαθούμε να απαντούμε, σε όσα περισσότερα μπορούμε.

Για την όλη διαδικασία, την εγκυρότητα ή την ορθότητα του πίνακα,υπεύθυνος και υπόλογος είναι ο επόπτης χαρτοφυλακίου ζωής.”

2021-05-03T13:04:39+02:00
This website uses cookies and third party services. Ok