Loading...

“Επειδή δεν περάσανε 10 χρόνια, αλλά μόνο 5, επειδή ΔΕΝ έχουμε επιλεκτική μνήμη, επειδή ΕΜΕΙΣ δεν ξεχνούμε την κοροϊδία… Θα συνεχίζουμε και θα συνεχίζουμε πέρα όλων των άλλων, να αποκαλύπτουμε την πολιτική αβελτηρία και αριβισμό. Το έργο είναι άκρως ενδιαφέρον και θα παιχτεί σε πολλές πράξεις τις επόμενες εβδομάδες.”

13/01/2010
“Δελτίο Τύπου για την ερώτηση αναφορικά με τις εξελίξεις στο θέμα της Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Ν.Δ. και Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας κ. Χρήστος Σταϊκούρας κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών αναφορικά με τις εξελίξεις στο θέμα της «Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ» και την αναστάτωση που έχει δημιουργηθεί στους κατόχους συμβολαίων ζωής και υγείας της εταιρίας. Ειδικότερα, η ερώτηση, μεταξύ άλλων, ανέφερε τα εξής:

«Το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας, και δη ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης, διαταράχθηκε από την, ενδεχομένως αναγκαία, απόφαση για οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της «Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ» από την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, η οποία είχε ως συνέπεια περίπου 150.000 κάτοχοι συμβολαίων ζωής και υγείας της εν λόγω εταιρίας να μείνουν εκτεθειμένοι σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας, όχι μόνο για τις τοποθετήσεις τους αλλά και για την διασφάλισή τους στο τόσο κοινωνικά ευαίσθητο ζήτημα της υγείας. Η προηγούμενη κυβέρνηση της Ν.Δ., ενόψει της επερχόμενης κρίσης, που η αφερεγγυότητα της Ασπίς Πρόνοια θα προκαλούσε, οργάνωσε και θα υλοποιούσε σχέδιο αντιμετώπισής της, το οποίο, με στάθμιση των εμπλεκομένων συμφερόντων και με συνεννόηση με την αγορά, θα απέληγε σε διευθέτηση των εκκρεμοτήτων προς εξασφάλιση, κατά το μέγιστο δυνατό, των δικαιωμάτων των πελατών της εν λόγω ασφαλιστικής εταιρείας.

Ωστόσο, μετά τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου, οι ενέργειες της νέας κυβέρνησης υπήρξαν απογοητευτικές. Είναι προφανές ότι η νέα κυβέρνηση αδυνατεί να αντιληφθεί ότι η αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας ενός χρηματοοικονομικού ιδρύματος, και των προβλημάτων που αυτή προκαλεί μετά την διαπίστωσή της από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, είναι επείγον ζήτημα αρμοδιότητάς της, στο οποίο, οφείλει να παρεμβαίνει, όπως κατ’ επανάληψη έχει συμβεί σε όλες τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές χώρες, ταχέως και αποτελεσματικά, χωρίς να επιτρέπει στα προβλήματα, που αναπόδραστα γεννώνται σε αυτές τις περιπτώσεις, να λιμνάζουν και να πολλαπλασιάζονται.»

Συνεπώς, μετά και την Υπουργική Απόφαση (αριθμός ΦΕΚ Β/2509/18 Δεκεμβρίου 2009) για τη ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 10 παρ. 4α του Ν.Δ. 400/1970 και την τοποθέτηση του νέου επόπτη Χαρτοφυλακίων Ζωής της «Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ», ο κ. Σταϊκούρας επιθυμεί να ενημερωθεί σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία εκκαθάρισης της εν λόγω εταιρίας, μετά το πέρας σχεδόν τεσσάρων μηνών από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας από την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, καθώς και ποιο είναι το σαφές χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας που αφορά την «Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ», την ικανοποίηση των απαιτήσεων των κατόχων συμβολαίων της εν λόγω ανακληθείσας εισηγμένης ασφαλιστικής εταιρίας και τη διευθέτηση αυτού του ιδιαίτερης σημασίας κοινωνικού ζητήματος. Τέλος επιθυμεί να ενημερωθεί για το γενικότερο σχεδιασμό του Υπουργείου αναφορικά με την αντιμετώπιση αυτής ή και παρόμοιων περιπτώσεων αφερεγγυότητας χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, τόσο από πλευράς διαδικασίας, όσο και από πλευράς ουσίας, δηλαδή κρατικής χρηματοδότησης για την κάλυψη των διαπιστωθέντων ανοιγμάτων.”

2021-04-18T20:13:05+02:00
This website uses cookies and third party services. Ok