Loading...

Κύριε Υφυπουργέ,

Πέρασαν ήδη 14 μήνες απ’ την ημέρα που ξέσπασε το μεγαλύτερο ασφαλιστικό – πολιτικό σκάνδαλο στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απ’ το «κανόνι» της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ». Μιας εκ των μεγαλύτερων εταιριών του ασφαλιστικού κλάδου, η οποία εποπτευόταν και λάμβανε πιστοποιητικά φερεγγυότητας απ’ το ελληνικό κράτος. Σ’ αυτό το διάστημα κανείς δεν τιμωρήθηκε. Ούτε ο βασικός της μέτοχος, ο οποίος, εκτός των άλλων, εξέδωσε πλαστή εγγυητική επιστολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Ούτε οι υπεύθυνοι των εποπτικών μηχανισμών τους κράτους. Ούτε βέβαια αναζητήθηκαν ευθύνες στους πολιτικούς τους προϊστάμενους.

Κύριε Υφυπουργέ,

Το σκάνδαλο της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» τώρα συνεχίζεται. Γίνεται κυριολεκτικά πλιάτσικο στα καλά συμβόλαια, στα «φιλέτα» της ΑΣΠΙΣ που περνάνε σε άλλες ασφαλιστικές εταιρίες και μένουν στο χαρτοφυλάκιό της μόνο τα προβληματικά, τα «σαπάκια». Έτσι η εταιρία συνεχώς απαξιώνεται με αποτέλεσμα η προοπτική της αναδοχής να απομακρύνεται. Σας είχαμε προειδοποιήσει εγκαίρως γι’ αυτή την αρνητική εξέλιξη σε συνάντηση που είχαμε πριν από ένα χρόνο, αλλά δεν εισακουστήκαμε. Τότε θα μπορούσατε να λύσετε πιο εύκολα και με ελάχιστο κόστος το πρόβλημα.

Τώρα που ο ιδιωτικός ασφαλιστικός πυλώνας προκρίνεται σε όλη την Ευρώπη σαν εναλλακτική λύση στο πρόβλημα βιωσιμότητας της δημόσιας περίθαλψης και ασφάλισης, στην Ελλάδα, λόγω του σκανδάλου της ΑΣΠΙΣ, έχει περιπέσει σε πλήρη αναξιοπιστία. Αν δεν βρεθεί άμεσα βιώσιμη λύση το ασφαλιστικό πρόβλημα θα εξελιχθεί σε πυριταποθήκη στα θεμέλια του κράτους.

Κύριε Υφυπουργέ,

Έχετε – έχουμε μια τελευταία ευκαιρία. Να βρεθεί το συντομότερο ανάδοχη εταιρία για το χαρτοφυλάκιο της ΑΣΠΙΣ. Σε αντίθετη περίπτωση όλο το κόστος θα περάσει στο κράτος. Με δεδομένες τις νομικές προσφυγές των ασφαλισμένων εναντίον του, όταν τελεσιδικήσει η υπόθεση το ελληνικό κράτος θα αναγκαστεί να μας αποζημίωσει εντόκως και εις το πολλαπλάσιον.

Για να μην συμβεί αυτό προτείνουμε να λάβετε τώρα πολιτική πρωτοβουλία για να υπάρξει αναδοχή. Έστω και τώρα θα μπορούσατε να δώσετε μια ικανοποιητική λύση τροποποιώντας σε καίρια σημεία το νόμο που πρόσφατα ψηφίστηκε. Ο οποίος θα μείνει κενό γράμμα αφού στην σημερινή μορφή του είναι εντελώς ανεφάρμοστος. Συγκεκριμένα:

· Οι ασφαλιστικές εταιρίες προκειμένου να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία αυτή, ζητούν εύλογα κάποιες εγγυήσεις και κάποιες διευκρινήσεις από την πολιτεία, τις οποίες πρέπει να δώσετε. Αναγνωρίζοντας αυτή την φορά στην πράξη και όχι στα λόγια τις τεράστιες ευθύνες των εποπτικών μηχανισμών, οι οποίοι επέτρεψαν να ξεσπάσει το μεγαλύτερο ασφαλιστικό – πολιτικό σκάνδαλο στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο διάλογος επί της ουσίας με τις ενδιαφερόμενες ασφαλιστικές εταιρίες θα απέδιδε εξαιρετικά χρήσιμα συμπεράσματα για το ποιες αλλαγές χρειάζεται να γίνουν και θα προωθούσε άμεσα την λύση του ζητήματος. Αν θέλετε πραγματικά να δοθεί σύντομα λύση πρέπει να αναλάβετε την πολιτική πρωτοβουλία και να κάνετε ό,τι χρειαστεί για να βρεθεί άμεσα ανάδοχος. Στην αντίθετη περίπτωση, αν δεν υπάρχουν δηλαδή ενδιαφερόμενοι, πρέπει να τεθεί αυστηρότατο χρονικό όριο για την διαδικασία εκκαθάρισης.

Κύριε Υφυπουργέ,
· Με βάση όσα δήλωσε στη συγκέντρωσή μας ο εκκαθαριστής της ΑΣΠΙΣ η αποτίμηση των unit linked προϊόντων θα γίνει σε τιμές σημερινής λογιστικής αξίας, αγνοώντας τις ενσωματωμένες εγγυήσεις τους. Αυτό θα ήταν εγκληματικό λάθος. Γιατί θα εξανέμιζε τις αποταμιεύσεις 65.000 κατόχων τέτοιων συμβολαίων ενώ ταυτόχρονα θα έδινε το τελειωτικό χτύπημα στον θεσμό, δεδομένου ότι αυτά τα προϊόντα υπάρχουν στο σύνολο σχεδόν των ασφαλιστικών εταιριών. Υπενθυμίζουμε πως οι κάτοχοι αυτών των συμβολαίων είναι μικροαποταμιευτές και δικαιούχοι συνταξιοδοτικών προγραμμάτων ετήσιων περιοδικών καταβολών. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι όλα αυτά τα συμβόλαια είναι σε ισχύ και αναρτήθηκαν πρόσφατα στον ιστότοπο της ΕΠΕΙΑ. Επίσης τα ασφαλιστικά χαρτοφυλάκια ζωής δεν τίθενται σε εκκαθάριση.
· Ένα από τα επόμενα καθήκοντα του Υπουργού Οικονομικών θα είναι η έκδοση απόφασης σύμφωνα με την οποία τα 9/10ων του κεφαλαίου της ΕΠΕΙΑ, θα διατεθεί για την εξόφληση των απαιτήσεων των νοσοκομειακών προγραμμάτων για νοσηλείες των ασφαλισμένων της ΑΣΠΙΣ και Commercial. Πιστεύουμε ότι το ελάχιστο που μπορείτε να κάνετε είναι η άμεση καταβολή αυτών των ποσών στους ίδιους τους ασφαλισμένους και όχι σε εκείνους που κερδοσκοπούν συστηματικά ανεβάζοντας την ελληνική αγορά υγείας την δεύτερη ακριβότερη της Ευρώπης μετά από αυτήν της Ελβετίας.
· Αν και στο αρχικό σχέδιο νόμου είχατε προβλέψει το αυτονόητο, δηλαδή την συνέχιση των ασφαλιστικών σχέσεων των διαμεσολαβούντων με το χαρτοφυλάκιό τους, εντούτοις εντελώς ακατανόητα στο νόμο που πρόσφατα ψηφίστηκε αυτά τα δικαιώματα απουσιάζουν. Νομίζουμε ότι γίνεται κατανοητό από τον καθένα, ότι αν δεν υπήρχαν ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δεν θα υπήρχε καν ασφαλιστική αγορά. Ασφαλιστικά χαρτοφυλάκια και διαμεσολαβούντες είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Ζητούμε λοιπόν μια τροποποίηση που να κατοχυρώνει την συνέχεια ενός επαγγελματικού κλάδου ο οποίος με την δραστηριότητά του εξασφαλίζει μεγάλα ποσά κάθε χρόνο για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Πιστεύουμε ότι από την στιγμή που ξέσπασε το πρόβλημα μέχρι σήμερα η στάση μας είναι εποικοδομητική, ενώ συνεχώς συνεισφέραμε με τις προτάσεις μας στην επίλυση του τεράστιου αυτού κοινωνικού προβλήματος. Δυστυχώς, δεν μας ακούσατε ποτέ με την δέουσα προσοχή με αποτέλεσμα να χαθούν σειρά ευκαιριών που θα είχαν οδηγήσει στην λύση του ζητήματος εδώ και πολύ καιρό. Αποτέλεσμα αυτού είναι χιλιάδες πολίτες της χώρας μας να ζουν μέσα στην ανασφάλεια και την απελπισία.

Ζητάμε την ύστατη έστω στιγμή:

Την ανάληψη πολιτικής πρωτοβουλίας από μέρους σας για να γίνουν οι απαιτούμενες τροποποιήσεις στο νόμο και να βρεθεί ανάδοχη εταιρία.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ανάδοχος να τεθεί ένα αυστηρότατο χρονοδιάγραμμα με σαφή χρονικό ορίζοντα για την εκκαθάριση. Σε αντίθετη περίπτωση η όποια λύση θα καταλήξει στις καλένδες. Όπως έχει συμβεί σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις αφού τα λειτουργικά έξοδα μια μακροχρόνιας εκκαθάρισης θα εξανεμίσουν και τα τελευταία αποθεματικά της εταιρίας.
Τον καθορισμό άμεσης συνάντησης μαζί σας για μια πιο αναλυτική ενημέρωση επί των θέσεών μας.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ

2021-05-12T11:04:44+02:00
This website uses cookies and third party services. Ok